Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2016.35-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2016 (35)
Polityka bezpieczeństwa na stadionach piłkarskich szczebla centralnego w Polsce

Autorzy: Marcin Sabat
Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach

Szczepan Stempiński
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, mecz piłki nożnej, wyniki badań, organizatorzy
Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (35-47)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W niniejszym artykule autorzy analizują wyniki badań przeprowadzonych wśród uczestników Konferencji ,,Bezpieczny stadion”, której XV edycja odbyła się 21.10.2015 r. w Kielcach. W oparciu o wybrane opinie respondentów podjęli oni próbę analizy polityki organizatorów imprez oraz innych podmiotów uczestniczących w procesie organizacji meczów piłkarskich w zakresie bezpieczeństwa meczów piłki nożnej odbywających się w ramach rozgrywek piłkarskich zarządzanych przez PZPN i Ekstraklasę S.A. Na podstawie wybranych przykładów przedstawiają możliwe kierunki oddziaływania na organizatorów, stosowania obowiązujących rozwiązań czy też ewentualnych zmian w prawie oraz edukowania szerokiego kręgu uczestników meczu piłkarskiego. Wszystkie analizowane elementy odnoszą się do organizacyjnego aspektu działań. Wyniki badań stanowią element swoistego sprzężenia zwrotnego pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w sferze bezpieczeństwa meczu piłkarskiego. Autorzy prezentują pogląd, iż właśnie w doskonaleniu rozwiązań organizacyjnych meczu piłki nożnej szczególną rolę winien sprawować PZPN. Podkreślają także wagę systematycznego szkolenia i współdziałania wszystkich podmiotów, jako istotnych determinantów unifikujących i podnoszących poziom organizacji meczu piłkarskiego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Stempiński Sz.(2011) Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Zakaz klubowy
2.a bezpieczeństwo meczu piłki nożnej. Zachodniopomorska piłka. Biuletyn Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej. Nr 1(8), s.4.
3.Stempiński Sz. (2012) Czynniki warunkujące bezpieczeństwo widowiska piłkarskiego o podwyższonym poziomie ryzyka. Praca doktorska AWF Wrocław s. 1-193.
4.Stempiński Sz. (2013) Bezpieczeństwo meczów piłki nożnej w sezonie 2012/2013 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego. W:T. Czapiewski, M. Sikora, (red), Zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego w Województwie Zachodniopomorskim. Diagnoza i profilaktyka (s.87-99). Szczecin: PPH ZAPOL Dmochowski Sobczyk s. j.
5.Stempiński Sz.(2014) Rola wojewody w kształtowaniu bezpieczeństwa imprez masowych W: T. Czapiewski, M. Sikora (red.) Profilaktyka bezpieczeństwa publicznego w Województwie Zachodniopomorskim (s. 41-45). Szczecin: ZAPOL Sobczyk Sp.j.
6.Strona internetowa www.targikielce.pl . Pobrane z wyszukiwarki w dn. 27.02.2016:XV ogólnopolska konferencja Bezpieczny Stadion.
7.Strona internetowa www.pzpn.pl . Pobrane w dn.27.02.2016 (Federacja – Dokumenty – Bezpieczeństwo na obiektach piłkarskich – Przepisy / Dokumenty PZPN – Raporty okresowe).
8.Strona internetowa www.dziennikzachodni.pl Pobrane z wyszukiwarki w dn. 27.02.2016: Sensacja w Zabrzu.
9.Strona internetowa www.tvn24.pl Pobrane z wyszukiwarki w zakładce „Świat” w dn. 27.02.2016: Skandynawskie dzienniki opublikowały karykatury Mahometa.
10.Ustawa z 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych Dz. U.
11.2013. poz. 611, 628, 829, z 2014. poz. 693, z 2015 r. poz. 1707.