Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2016.36-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2016 (36)
Zróżnicowanie przestrzenne zachowań wyborczych w miastach prezydenckich. Wybory sejmowe 2015

Autorzy: Rafał Matyja
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Słowa kluczowe: zachowania wyborcze miasta wybory 2015
Rok wydania:2016
Liczba stron:15 (5-19)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Tekst przedstawia wyniki badań dotyczących zachowań wyborczych mieszkańców 107 miast prezydenckich w wyborach sejmowych 2015 roku. Jego celem jest analiza odmienności wyników dla poszczególnych list na poziomie obwodów wyborczych w relacji do poziomu ich poparcia w skali całego miasta przy pomocy indeksu zróżnicowania zachowań wyborczych. Dziesięć miast z najwyższym wskaźnikiem zróżnicowania poddano szczegółowej analizie, badając przede wszystkim obwody z najwyższym poziomem odmienności od wyniku w skali miasta. Zaproponowane wyjaśnienia dotyczą typu osadnictwa oraz grup mieszkających na terenie danego obwodu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Matyja R., (2015). Zachowania wyborcze mieszkańców miast w latach 1990-2015 a afiliacje polityczne ich prezydentów po 2002 roku, Acta Politica nr 33, s. 5-31. DOI: 10.18276/ap.2015.33-01.
2.Sobczyński M., (2003). Kilka uwag o metodologii geografii wyborczej wielkiego miasta w Polsce. W: M. Kowalski (red.), Przestrzeń wyborcza Polski, Warszawa: IGiPZ PAN., PTG, s. 115-130.
3.Sobczyński M., (2000). Zróżnicowanie przestrzenne postaw politycznych mieszkańców Łodzi, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
4.Swianiewicz P., (2005). Społeczne i polityczne zróżnicowanie aglomeracji w Polsce – waniliowe centrum, mozaika przedmieść, Prace i Studia Geograficzne t. 35, s. 45-70.
5.Węcławowicz G., Jarosz A., Śleszyński P., (1998), Atlas Warszawy, t. 5, Wybory parlamentarne 1991 i 1993, Warszawa: IGiPZ PAN.
6.Zarycki T., (1997). Nowa przestrzeń społeczno-polityczna Polski, Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego.