Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2017.39-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2017 (39)
The Anglican Church in Poland
(Kościół anglikański w Polsce)

Autorzy: Bartłomiej H. Toszek
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny
Słowa kluczowe: polityka wyznaniowa związki wyznaniowe anglikanizm Kościół anglikański
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (91-99)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wspólnota anglikańska w Polsce należy do najmniejszych i najsłabiej rozwijających się związków wyznaniowych. W artykule przedstawiono historyczne, a także współczesne uwarunkowania o charakterze społecznym, religijnym i prawnym mające kluczowe znaczenie dla powolnego wzrostu liczby „polskich” anglikanów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anglican Communion (2016). Member Churches, 30 grudnia. Retrieved from: http://www.anglicancommunion.org/structures/member-churches.aspx.
2.Blunt A. (2016). Our Community, 30 grudnia. Retrieved from: http://www.anglicanchurch.pl/about-us/our-community.
3.Bojanowski, M. (2015). Londyńskie Towarzystwo Krzewienia Chrześcijaństwa wśród Żydów. Chidusz. Magazyn Żydowski, 9 (22), 6–13.
4.Borecki, P., Janik, C. (wybór i opracowanie) (2012). Prawo wewnętrzne nierzymskokatolickich związków wyznaniowych w Polsce. Wybór aktów prawnych. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
5.Church of England. Kościół Anglikański w Polsce (2016). Warszawa/Warszawa, 30 grudnia. Retrieved from: http://www.anglikanie.pl/warszawaWarszawa.
6.Diocese in Europe (2016). Where we are, 30 grudnia. Pobrano z: http://europe.anglican.org/where-we-are/churchlocations.
7.Donnelly J. (2016). Our History, 30 grudnia. Retrieved from: http://www.anglicanchurch.pl/about-us/our-history.
8.Główny Urząd Statystyczny (2013). Wyznania religijne, stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2009–2011. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
9.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.).
10.Kościół anglikański (2016), 30 grudnia. Retrieved from: http://ekumenizm.wiara.pl/doc/478496.Kosciol-anglikanski/4.
11.Libiszowska-Żółtkowska, M. (2001). Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Księży Werbistów Verbinum.
12.Towarzystwo Biblijne w Polsce (2016). Towarzystwo Biblijne, 30 grudnia. Retrieved from: http://tb.org.pl/about-2/towarzystwo-biblijne.
13.Ustawa z 17.05.1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz.U. z 2005 r. nr 231, poz. 1965 ze zm.).
14.Wiśniewski, T. (2013). Nawracanie Żydów na ziemiach polskich. Misja Barbikańska w Białymstoku. Łódź: Dom Wydawniczy Księży Młyn.
15.Wygranienko, R. (2016). O mnie, 30 grudnia. Retrieved from: http://www.concertorganist.eu/pl/01.html.
16.Zieliński, T.J. (2004). Schyłek istnienia Misji Barbikańskiej w Białymstoku na tle dziejów brytyjskich misji wśród Żydów na ziemiach polskich. Myśl Protestancka, 1–2 (29–30), 91–114.