Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2011 (24)
Systemy wyborcze na ziemiach polskich od II do III Rzeczypospolitej

Autorzy: Piotr Chrobak
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: System wyborczy, wybory parlamentarne, przywództwo
Rok wydania:2011
Liczba stron:19 (101-119)

Abstrakt

Podstawy prawne dotyczące przeprowadzania wyborów do organów przedstawicielskich państwa określa konstytucja. Jednak ustawa zasadnicza reguluje tylko najważniejsze kwestie, natomiast ich rozwinięcie znajduje się w ustawach noszących nazwę ordynacji wyborczych. W niniejszym artykule omówiono najważniejsze zmiany w przepisach ordynacji wyborczych do polskiego parlamentu od okresu II Rzeczypospolitej, przez dobę Polski Ludowej, do czasu III Rzeczypospolitej.

Bibliografia

1.Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2009.
2.Dudek A., Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989–1995, Kraków 1997.
3.Garlicki A., Historia 1815–2004, Warszawa 2005.
4.Kallas M., Historia ustroju Polski, Warszawa 2006.
5.Kozłowski K., Pomorze Zachodnie w sześćdziesięcioleciu (1945–2005). Społeczeństwo – władza – gospodarka – kultura, Szczecin 2007.
6.Paczkowski A., Pół wieku dziejów Polski, Warszawa 2007.
7.Roszkowski W.,Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku, Warszawa 2005.
8.Skrzydło W., Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r., Warszawa 2008.
9.Sokół W., Geneza i ewolucja systemów wyborczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin 2007.
10.Uchwała Rady Państwa z dnia 18 października 1956 r. w sprawie regulaminu prac Państwowej Komisji Wyborczej. M.P. nr 87, poz. 1002 z 18 października 1956 r.
11.Uchwała Rady Państwa z dnia 18 października 1956 r. w sprawie regulaminu prac okręgowych i obwodowych komisji wyborczych. M.P. nr 87, poz. 1003 z 18 października 1956 r.
12.Uchwała Rady Państwa z dnia 20 października 1956 r. w sprawie powołania Państwowej Komisji Wyborczej. M.P. nr 87, poz. 1004 z 20 października 1956 r.
13.Ustawa z dnia 28 lipca 1922 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu. Dz.U. nr 66, poz. 590 z 28 lipca 1922 r.
14.Ustawa z dnia 28 lipca 1922 r. – Ordynacja wyborcza do Senatu. Dz.U. nr 66, poz. 591 z 28 lipca 1922 r.
15.Ustawa z dnia 22 września 1946 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Ustawodawczego. Dz.U. nr 48, poz. 274 z 22 września 1946 r.
16.Ustawa z dnia 1 sierpnia 1952 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Dz.U. nr 35, poz. 246, z 1 sierpnia 1952 r.
17.Ustawa z dnia 24 października 1956 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Dz.U. nr 47, poz. 210 z 24 października 1956 r.
18.Ustawa z dnia 17 stycznia 1976 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych. Dz.U. nr 2, poz. 15 z 17 stycznia 1976 r.
19.Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Dz.U. nr 19, poz. 101 z 7 kwietnia 1989 r.
20.Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej X kadencji, na lata 1989–1993. Dz.U. nr 19, poz. 102 z 7 kwietnia 1989 r.
21.Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Ordynacja wyborcza do Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Dz.U. nr 19, poz. 103 z 7 kwietnia 1989 r.