Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI    DOI: 10.18276/ap
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2011 (24)

Rok wydania:2011
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Prädispositionen polnischer Außenpolitik: Russland – Polen – Deutschland


(Predyspozycje polskiej polityki zagranicznej: Rosja – Polska – Niemcy)
27 (5-31) Norbert Marek, Pierre-Frédéric Weber Więcej
2.

Frankistowska Hiszpania na arenie międzynarodowej po zakończeniu II wojny światowej

17 (33-49) Andrzej Łuc Więcej
3.

Spór o niezależność Macedonii we współczesnej ,,zjednoczonej” Europie. Część 1. Okres do wybuchu II wojny światowej

11 (51-61) Waldemar Potkański Więcej
4.

Norwegia wobec wybranych aspektów transformacji NATO podnoszonych w przededniu i w trakcie szczytu w Rydze

21 (63-83) Grzegorz Rdzanek Więcej
5.

Działalność Bolesława Horodyńskiego w służbie konsulatu amerykańskiego w Warszawie w świetle jego doświadczeń zebranych na emigracji w USA

16 (85-100) Jarosław Delida Więcej
6.

Systemy wyborcze na ziemiach polskich od II do III Rzeczypospolitej

19 (101-119) Piotr Chrobak Więcej
7.

Model przywództwa pseudocharyzmatycznego w wyborach parlamentarnych 2007 roku

26 (121-146) Marek Górka Więcej
8.

PiS na scenie politycznej województwa zachodniopomorskiego w latach 2005–2007. Część I

12 (147-158) Andrzej Hoehle Więcej
9.

Stosunek lubuskiej administracji oraz organów bezpieczeństwa publicznego do aktywności chrześcijańskich mniejszości wyznaniowych w latach 1945–1968

24 (159-182) --- Więcej
10.

Stosunek lubuskiej administracji oraz organów bezpieczeństwa publicznego do aktywności chrześcijańskich mniejszości wyznaniowych w latach 1945–1968

24 (159-182) Anna Chabasińska Więcej
11.

Grupy producentów rolnych w Polsce jako podstawowa jednostka organizacji rynku rolnego. Podstawa prawna i etapy tworzenia

11 (183-193) Sebastian Kaniewski Więcej
12.

Generałowie i wybrani dowódcy Wojska Polskiego związani z Pomorzem Zachodnim. Pomorze militarne III., pod red. K. Kozłowskiego, A. Wojtaszaka, Szczecin 2009, ss. 387

6 (195-200) Ewelina Ziomek Więcej
13.

Jadwiga Plewko, Mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczności języka regionalnego a samorząd terytorialny, wyd. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2010, ss. 232

3 (201-203) Dorota Kowalewska Więcej