Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2011 (24)
Jadwiga Plewko, Mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczności języka regionalnego a samorząd terytorialny, wyd. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2010, ss. 232

Autorzy: Dorota Kowalewska
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: recenzja naukowa
Rok wydania:2011
Liczba stron:3 (201-203)

Abstrakt

Recenzja książki Jadwigi Plewko pt. Mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczności języka regionalnego a samorząd terytorialny, wyd. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2010.