Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2012 (25)
Saudi Arabia’s electoral politics in the making
(Kształtowanie polityki wyborczej Arabii Saudyjskiej)

Autorzy: Bogdan Szajkowski
Instytut Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Słowa kluczowe: wybory, proces wyborczy, udział w wyborach, reformy polityczne, ewolucja polityczna
Data publikacji całości:2012
Liczba stron:34 (5-38)

Abstrakt

W 2011 r. do słownictwa politycznego weszło sformułowanie „arabskie rewolucje”. Rewolucja taka nie ogarnęła jednak Arabii Saudyjskiej – w kraju tym bowiem za rządów króla Abdullaha zaczęto wprowadzać pewne reformy polityczne i społeczne. Ich przykładem są zmiany dokonane w systemie wyborczym. W artykule przeanalizowano tradycję wyborów w Arabii Saudyjskiej, a także dokonano krytycznego przeglądu efektów wprowadzonych zmian wyborczych. Istotnym walorem artykułu jest ukazanie kontekstu przeprowadzanych reform – ich znaczenia dla obywateli i obywatelek Arabii Saudyjskiej, a także ich odbiór w innych krajach regionu Zatoki Perskiej.

Bibliografia

1.Abdul Ghafour P. K., Saudi Businesswomen to Vote for First Time in RCCI Poll, “Arab News”, 28 November 2004.
2.Abou-Alsamh R., A democratic door the Saudi regime won’t easily close, “Arab News”, 20 March 2005.
3.Abou-Alsamh R., Saudis ready for the poll, “Al-Ahram”, 26 August–1 September 2004, Issue No. 705.
4.Administrative reasons cited for ban on women voting, “Gulf News”, 12 October 2004.
5.Akeel M., Procedures for issuing women Ids simplified, “Arab News”, 13 April 2005.
6.Al Hakeem M., Non-diplomatic jobs for Saudi women soon, “Gulf News”, 22 February 2005.
7.Al-Dakhil K., 2003: Saudi Arabia’s Year of Reform, “Arab Reform Bulletin”, March 2004, Vol. 2, Issue 3.
8.Al-Sharq Al-Awsat (London), August 22, 2004. Quoted after Y. Admon, A Saudi Public Debate on Women’s Participation in the Municipal Elections, Inquiry and Analysis Series –No. 206.
9.Al-Shehry S, Women and elections: Let us wait for the next phase, “Arab News”, 22 February 2005.
10.Cadano E. C., Women seen for Shoura, “The Saudi Gazette”, 8 February 2004.
11.Fatin Bundagji hopes to participate in future elections, “Gulf News”, 18 October 2004.
12.Ghafour A., Regional Councils to have more powers: Sultan, “Arab News”, 28 November 2005.
13.Henderson S., Elections in Saudi Arabia: Assessing the Latest Postponment, The Washington Institute for Near East Policy, Policy Watch No. 903, September 24, 2004.
14.International Crisis Group, “Can Saudi Arabia Reform Itself?”, ICG Middle East Report No. 28, Cairo/Brussels, 14 July 2004.
15.Jabarti S., Candidate registration for Western Region begin today, “Arab News”, 20 March 2005.
16.Jawhar S. S., Women can’t even get close to poll centers, “The Saudi Gazette”, 17 February 2005.
17.Panel unsure if women will be allowed to vote in 2009, “Gulf News”, 14 October 2004.
18.Prince Saud Al Faisal, Address to the British-Saudi Forum, London, 23 February 2005.
19.Qusti R., Misconception the Root of Our Problems, Says Saudi Businesswoman, “Arab Remarks by the President at the 20th Anniversary of the National Endowment for Democracy”, Washington, D.C., 6 November 2003, The White House, Office of the Press Secretary, www.whitehouse.gov/news/releases/2003/11/20031106-2.html.
20.Saudis to launch municipal elections media campaign, “Gulf News”, 13 September 2004.
21.Troeller G., The Birth of Saudi Arabia, London 1976.
22.Voting right for women Riyadh’s main priority, “Gulf News”, 6 December 2004.
23.Women driving possible gradually: Naseef, “Arab News”, 20 March 2005.