Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2013 (26)
Federalizm w programie politycznym Ligi Północnej na rzecz Niepodległości Padanii

Autorzy: Joanna Woźniak
Słowa kluczowe: federalizm, partie polityczne, Włochy
Data publikacji całości:2013
Liczba stron:32 (71-102)

Abstrakt

Liga Północna na rzecz Niepodległości Padania jest jedną z partii włoskiej, która pojawiła się w 1979 roku w Lombardii (jeden z najbogatszych regionów w północnych Włoszech). Najważniejszym celem tej partii była zmiana systemu terytorialnego we Włoszech na federalny i w konsekwencji przekazać więcej władzy regionom. Jedynym sposobem na stworzenie systemu federalnego we Włoszech była zmiana Konstytucji i odpowiednie projekty reform np. devolution co oznacza przeniesienie części kompetencji państwa na poziom administracji regionalnej. Włoski parlament przyjął projekt decentralizacji, ale ostateczne zatwierdzenie zależało od obywateli w referendum, które Liga przegrała w 2006 roku. Inny projekt przedstawiony przez Ligę dotyczył federalizmu fiskalnego, który umożliwia wykorzystywanie lokalnych środków finansowych oraz instrumentów podatkowych przez administrację regionalną czy gminną. Proces przekazywania kompetencji państwa w zakresie finansów lokalnych jest w trakcie realizacji.

Bibliografia

1.Bossi U., Vimercati D., Vento dal Nord, Milano 1992.
2.Bolleyer N., Intergovernmental Cooperation. Rational Choise in Federal Systems and Beyond, Oxford 2009.
3.Dichiarazione della Costituzione della Comunitŕ politica dei popoli del Nord, „Quaderni Padani” 1999, No. 25/26.
4.Federalismo e autonomia. Dal Settecento ai giorni nostri, ed. Pozzoli F., Milano 1997.
5.Federalismo e autonomia in Italia dall’Unitŕ a oggi, ed. Petraccone C., Milano 1995.
6.Federalizm. Teorie i koncepcje, red. Bokajło W., Wrocław 1998.
7.Groppi T., Il Federalismo, Roma–Bari 2004.
8.Hay P., Federalism and Supranational Organizations, Chicago 1966.
9.Huysseune M., Modernitŕ e secessione Le scienze sociali e il discorso politico della Lega Nord, Roma 2004.
10.Lane R.C., Supranationalism and the Law: A Comparative Study of Constitutional Law and Practice in Canada and the European Community, Exeter 1984.
11.Lenaerts K., Constitutionalism and the Many faces of Federalism, „American Journal of Comparative Law” 1990, No. 38.
12.Levi L., Il pensiero federalista, Roma-Bari 2002.
13.Program Wyborczy Ligi Północnej, Milano 1996.
14.Ruszkowski J., Wstęp do studiów europejskich. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, Warszawa 2007.
15.Struska D., Między unitaryzmem a federalizmem. Ewolucja współczesnej myśli i praktyki ustrojowej Włoch, Warszawa 2008.
16.Tiebout C.M., A Pure Theory of Local Expenditures, „The Journal of Political Economy” 1956, Vol. 64, No. 5.
17.Zeminian D., Il Federalismo e le tappe del pensiero federalista, „Quaderni Padani” 2002, No. 42.
18.Zimmerman J.F., Contemporary American Fderalism. The Growth of National Power, New York 2008.