Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2014 (29)
Kontakty międzynarodowe Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu w latach 1989–2011

Autorzy: Marzenna Giedrojć
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: komisje sejmowe, współpraca międzynarodowa, Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu, polityka etniczna
Rok wydania:2014
Liczba stron:17 (31-47)

Abstrakt

Uwarunkowania polityczne i narodowościowe wpłynęły na wypracowanie przez Komisję Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu dwu- i wielostronnych kontaktów międzynarodowych. Najliczniejsze i najbardziej merytoryczne były spotkania w ramach współpracy międzyparlamentarnych grup roboczych i Unii Międzyparlamentarnej. Uzupełnieniem były liczne wyjazdy zagraniczne posłów, ich udział w międzynarodowych konferencjach, a także kontakty ze środowiskiem korpusu dyplomatycznego akredytowanego w Polsce oraz z przedstawicielami mniejszości narodowych innych państw.

Bibliografia

1.Archiwum Sejmu (dalej AS), KMNE, X kadencja PRL, Notatka na temat wizyty delegacji Sejmu RP w Ukraińskiej SSR w czerwcu 1991 r.
2.Archiwum Sejmu RP (dalej AS RP), KMNE, IV kadencja Sejmu, Sprawozdanie KMNE z działalności w IV kadencji Sejmu (2001–2005).
3.AS RP, KMNE, I kadencja, Informacja o pracy KMNE w okresie I kadencji Sejmu RP 1991–1993, tab. 19, 20.
4.AS RP, KMNE, II kadencja, Sprawozdanie KMNE z działalności w okresie II kadencji Sejmu RP (1993–1997), tab. 14.
5.AS RP, KMNE, III kadencja, Sprawozdanie KMNE z działalności w III kadencji Sejmu (1997–2001).
6.AS RP, KMNE, IV kadencja, Sprawozdanie KMNE z działalności w IV kadencji Sejmu (2001–2005).
7.AS, KMNE, X kadencja PRL, Sprawozdanie KMNE z działalności w okresie X kadencji Sejmu RP (1989–1991).
8.Bałaban A., Sześć funkcji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 4.
9.Biuletyn KMNE X kadencja PRL, posiedzenie 26.10.1990 r.
10.Biuletyn KMNE, X kadencja PRL, Wspólne posiedzenie KMNE, Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Łączności z Polakami za Granicą 25.09.1991 r.
11.Biuletyn KMNE, X kadencja PRL, wspólne z Komisją Łączności z Polakami za Granicą, posiedzenie 6.03.1991 r.
12.Florczak-Wątor M., Czarny P., Międzynarodowa współpraca Sejmu RP, Warszawa 2012.
13.KMNE, Sprawozdanie KMNE z działalności w VI kadencji Sejmu 2007–2011.
14.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r., Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483.
15.Kruk M., Funkcja kontrolna Sejmu RP, Warszawa 2008.
16.Nitschke B., Niemcy, w: Stowarzyszenia mniejszości narodowych, etnicznych i postulowanych w Polsce po II wojnie światowej, red. S. Dudra, B. Nitschke, Kraków 2013.