Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2014 (29)
Barwy polityczne samorządu lokalnego w elekcjach radnych szczecińskich lat 2002–2010

Autorzy: Natalia Glińska
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: wybory samorządowe, partie polityczne, samorząd terytorialny, Rada Miasta Szczecin, preferencje wyborcze
Rok wydania:2014
Liczba stron:14 (75-88)

Abstrakt

Rada Miasta Szczecin w elekcjach od 2002 do 2010 roku jest bez wątpienia jednostką terytorialną o silnym zabarwieniu partyjnym. Przeważają komitety wyborcze i kluby radnych o afiliacjach partyjnych, w mniejszości znajdują się komitety i kluby iluzorycznie bezpartyjne oraz praktycznie nie występują komitety i kluby bezpartyjne, a jeżeli już, to są to twory o charakterze krótkotrwałym, co nie sprzyja budowaniu trwałych identyfikacji w społeczeństwie. Silna afiliacja partyjna jest spowodowane złożonością lokalnego życia publicznego w dużych miastach, gdzie wyborcy nie rozważają kandydatur personalnie. Głosują natomiast na szyld partyjny, który utożsamiają ze strategicznymi hasłami ogólnopolskich akcji marketingowych i politykami powszechnie znanymi w skali kraju. Co więcej, działacze lokalnych oddziałów partii politycznychniejednokrotnie są postrzegani przez elektorat jako elekci mający większe możliwości działania na rzecz społeczności lokalnych przez możliwość czerpania z siły partii w skali kraju. Powyższa prawidłowość przekłada się następnie na skład organów terytorialnych, co w efekcie wpływa na ich funkcjonowanie, wyniki głosowań i ewentualne koalicje.

Bibliografia

1.Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin, bip.um.szczecin.pl (14.10.2013).
2.Kowalewska J., Szczecin zapłaci za in vitro. Uchwała przyjęta głosami PO i SLD, http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34959,13461212,Szczecin_zaplaci_za_in_vitro__Uchwala_przyjeta_glosami.html#ixzz2hdOmkPkH (13.10.2013).
3.Kubaj A., Kampania wyborcza do Rady Miasta Szczecina w 2002 roku, w: Wybory samorządowe w 2002 roku w Szczecinie, red. K. Kowalczyk, Szczecin 2003.
4.Leksykon politologii, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 2004.
5.Program wyborczy Niezależnego Komitetu Wyborczego Mariana Jurczyka, Szczecin 2002.
6.Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dz.U. z 1990 r. nr 16, poz. 95.
7.Wójnicki J., System samorządu lokalnego RP, w: Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, red. W. Jakubowski, K.A. Wojtaszczyk, Warszawa 2007.
8.www.pkw.gov.pl.
9.Wybory do Rady Miasta Szczecina i Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (okręg 1), w: Wybory samorządowe w Szczecinie w 2006 roku, red. K. Kowalczyk, Ł. Tomczak, Szczecin 2008.