Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI    DOI: 10.18276/ap.2015.31-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2015 (31)
Smart Power Versus Asymmetry of Using Military Force

Autorzy: Jarosław Piątek
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Politologii i Europeistyki
Słowa kluczowe: siły zbrojne siła militarna siły pokojowe procedury użycia siły wojskowej bezpieczeństwo
Rok wydania:2015
Liczba stron:22 (5-26)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

  SMART POWER WOBEC ASYMETRII UŻYCIA SIŁY WOJSKOWEJ Źródłem istotnej zmiany ról, funkcji, zadań sił zbrojnych pozostaje w ostatnim czasiedokonująca się dynamicznie zmiana ładu międzynarodowego. W ładzie minionym,w czasach zimnej wojny, znaczenie oraz użyteczność sił zbrojnych nie podlegały dyskusji,były oczywiste i zrozumiale. Zagrożenia i ich struktura były znane w wystarczającymdla racjonalnego przewidywania i planowania czasie. W związku z charakteremzagrożeń dla interesów życiowych całego państwa – od ideologicznych po gospodarcze– nie występowały dylematy dotyczące użycia sił zbrojnych. Jasne i osiągalne były celestawiane przed siłami zbrojnymi. W nowym środowisku międzynarodowym w istocienie wiadomo, jakie interesy powinny być chronione przy państwo; prawie niemożliwestaje się określenie teatrów działań państwa. Dobiega końca kolejny rok tzw. wojnyz terroryzmem. Przedwczesna byłaby próba udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie,jak mają wyglądać skuteczne metody działania sił zbrojnych w czasie misji humanitarnych.Podobnie jak trudno opisać wymogi współczesnej walki zbrojnej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Balcerowicz, Bolesław. Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2010.
2.Bańbor, Jan, Jan Berny, Dariusz Kuziel. Konflikty na Kaukazie. Warszawa: DSW MON 1997.
3.Baran, Marek. “Polscy żołnierze w służbie poza granicami kraju – misja w Iraku.” Wojsko wobec wyzwań współczesnego świata. Ed. M. Cieślarczyk, A. Dębska. Warszawa: Bellona 2005.
4.Bartlett, Christopher. Konflikt globalny. Międzynarodowa rywalizacja wielkich mocarstw w latach 1980–1990. Wrocław: Ossolineum 1997.
5.Bowden, Mark. “Black Hawk Down: a Story of Modern War.” Atlantic Monthly Press No. 2, 1999.
6.Cole, Alan, Phillip Drew, Rob McLaughlin, Dennis Mandsager. Rules of Engagement handbook. San Remo: International Institute of Humanitarian Law 2009.
7.van Creeveld, Martin. The Rise and Decline of the State. Cambridge: Cambridge University Press 1999.
8.Desert Shield and Desert Storm. A Chronology and Troop List for the 1990–1991 Persian Gulf Crisis. U.S Army War College 1991.
9.Dudek, Krzysztof. Wykorzystanie pododdziałów zmechanizowanych w działaniach na rzecz wsparcia pokoju (drużyna – pluton). Wrocław: WSO im. T. Kościuszki 2001.
10.Durschmied, Erik. Niezwykłe bitwy. Warszawa: Wydawnictwo Amber 2002.
11.Fiszer, Michał, Jerzy Gruszczyński. “Burza nadciąga.” Nowa Technika Wojskowa No. 3, 2003.
12.Smart Power Versus Asymmetry of Using Military Force 23.
13.Flor, R. “Thesen zur künftigen Rüstungsentwicklung.” Österreichische Militärische Zeitschrift No. 5, 1990.
14.Frank, Michael, Mazari-i-Sharif. “The Bloody History of ‘The Noble Tomb’.” Time 19.11.2001.
15.Giddens, Anthony. Konsekwencje nowoczesności. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008.
16.Heisbourg, François. Wojna. Warszawa: Prószyński i S-ka 1998.
17.Hołdanowicz, Grzegorz. “Odliczanie przed Afganistanem.” Raport WTO No. 1, 2007.
18.Hypki, Tomasz. “Wojna na pustyni.” Raport No. 4, 2003.
19.Indulski, Grzegorz. “Polowanie się rozpoczęło.” Newsweek No. 18, 2007.
20.Jóźwiak, Antoni, Czesław Marcinkowski. Wybrane problemy współczesnych operacji pokojowych. Warszawa: Wydział Wydawniczy AON 2002.
21.Jurek, Marek. “Racja stanu jest po stronie Stanów Zjednoczonych.” Międzynarodowy Przegląd Polityczny No. 2, 2003.
22.Kaldor, Mary. New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era. Stanford: Stanford University Press 1999.
23.Kalicki, Adam. “Krok ku piechocie morskiej.” Raport WTO No. 11, 2006.
24.Keegan, John. Historia wojen. Warszawa: Książka i Wiedza 1998.
25.Kennan, George Frost. Im Schatten der Atombombe. Köln: Kiepenheuer und Witsch 1982.
26.Kindsvatter, S. Peter. “VII Corps in the Gulf War. Ground Offensive.” Military Review No. 2, 1997.
27.Komorowski, Bolesław. “Decyzja o wsparciu polityki USA była i jest słuszna.” Międzynarodowy Przegląd Polityczny No. 2, 2003.
28.Lasoń, Marcin. “Zmiana charakteru obecności Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Próba analizy.” Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego.
29.Wrocław 2011: 245–253.
30.Leszczyńska, Iwona. “Armia komandosów.” Dziennik, 27.09.2006.
31.Łukaszewicz, Robert. “Technika działania na posterunku obserwacyjnym”. Przegląd Wojsk Lądowych No. 1, 2003.
32.Madej, Maciej. “Zagrożenia asymetryczne – „nowy” problem bezpieczeństwa międzynarodowego”. Bezpieczeństwo międzynarodowe. Ed. A. Kaniewska. Warszawa 2012.
33.MC 0362/1 NATO Rules of Engagement. 24 Jarosław J. Piątek
34.MC 0402/1 NATO Military Policy on Psychological Operations.
35.Nye, Joseph. S. Jr. Przyszłość siły. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2012.
36.Nye Joseph. S. Jr. Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej. Warszawa: WAIP 2007.
37.O’Ballance, Edgar. Afghan wars 1839–1992. New York: Brasseys 1993.
38.Olszak, Krzysztof, Marek Opara, Andrzej Sobiło. “Postępowanie żołnierzy podczas wykonywania zadań w Iraku.” Przegląd Wojsk Lądowych No. 12, 2003.
39.Ord, Richard. “U.S. Army, Pacific. Historic Ties, Dynamic Future.” Army No. 10, 1995: 233–234.
40.Perl, Raphael, Ronald O’Rourke. “Terrorist Attack on USS Cole: Background and Issues for Congress.” CRS Report for Congress, 30 January 2001, www.history.navy.mil. Accessed: 2.10.2014.
41.Piątek, Jarosław. “RMA gwarantem utraconej symetrii bezpieczeństwa?” Wybrane aspekty bezpieczeństwa. Ed. J. Piątek, R. Podgórzańska. Vol. 2. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2007.
42.“New Conditions and Changing Image of Military Forces in the Early 21st c. Readiness to Unlimited Violence?” Polish Political Science XXXVII, Yearbook 2008.
43.Ratnesar, Romesh. “In the Line of Fire.” Time 16.09.2002.
44.Schwarzkopf, Herbert Norman. Nie trzeba bohatera. Autobiografia. Warszawa: Ryton 1993.
45.Smith, Rupert. Przydatność siły militarnej. Sztuka wojenna we współczesnym świecie. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 2010.
46.Urban, Mark. War in Afghanistan. London: Palgrave 1990.
47.Węgrowska, Maria. “Udział Polski w interwencji zbrojnej i misji stabilizacyjnej w Iraku.” Raporty i Analizy No. 12, 2004.
48.Winczorek, Piotr. “Po co tam pojechaliśmy. Pytania o Polskę i Irak.” Rzeczpospolita 12.08.2004.