Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI    DOI: 10.18276/ap.2015.31-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2015 (31)
The Application of Internet in Electoral Procedures: a Theoretical Perspective. The Case of e-Voting

Autorzy: Magdalena Musiał-Karg
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Słowa kluczowe: elektroniczna demokracja e-demokracja elektroniczne głosowanie e-voting
Rok wydania:2015
Liczba stron:18 (77-94)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

WYKORZYSTANIE INTERNETU W PROCEDURACH WYBORCZYCH– PERSPEKTYWA TEORETYCZNA.PRZYPADEK ELEKTRONICZNEGO GŁOSOWANIA Od lat 70. XX wieku współczesna cywilizacja ma do czynienia z tzw. rewolucją cyfrową, rozumianą jako przejście od zastosowania rozwiązań mechanicznych i elektronicznychdo najnowszych zaawansowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Rola ICT zyskała tak duża wagę, iż niektórzy teoretycy demokracji dostrzegli konieczność zmiany paradygmatu rozumienia systemu demokratycznego, czego efektem było wprowadzenie pojęcia demokracji elektronicznej (e-demokracja). Przedmiotem niniejszego tekstu jest analiza głosowania elektronicznego (e-głosowania) jako jednego z istotnych instrumentów demokracji elektronicznej. Artykuł jest próbą odpowiedzi na następujące pytania badawcze: Po pierwsze, o wpływ ICT na procedurygłosowania. Po drugie, o istotę głosowania elektronicznego oraz jego główne cechy. Wreszcie, o korzyści i wady związane z wdrożeniem systemów e-głosowania. W tekście dokonano ponadto przeglądu definicji elektronicznej demokracji oraz elektronicznego głosowania, zwracając uwagę na ich istotę, najważniejsze cechy oraz cele. Teoretyczną podstawę prowadzonych rozważań stanowi przede wszystkim (choć nie tylko) koncepcja demokracji elektronicznej sformułowana przez Martina Hagena. W przypadku głosowania elektronicznego, autorka wsparła się definicjami m.in. International Institute for Democracy and Electoral Assistance czy Competence Center for Electronic Voting and Participation, czy Andrzeja Kaczmarczyka, zajmującego się m.in. badaniami nad e-głosowaniem.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arterton, Christopher F. “Political Participation and Teledemocracy.” Political Science and Politics Vol. 21, No 3, 1988.
2.Becker, Theodore L., Christa Daryl Slaton. The Future of Teledemocracy. Westport: Praeger CT 2000.
3.Blanc, Jarrett. “Challenging the Norms and Standards of Election Administration: Electronic Voting.” Challenging the Norms and Standards of Election Administration. IFES 2007.
4.Buldas, Ahto, Triinu Mägi. “Practical Security Analysis of E-voting Systems.” Advances in Information and Computer Security. Second International Workshop on Security, IWSEC 2007, Nara, Japan, October 29–31, 2007. Proceedings. Ed. A. Miyaji, K. Kikuchi, K
5.Carrizales, Tony. “Critical Factors in an Electronic Democracy: a Study of Municipal Managers.” The Electronic Journal of e-Government Vol. 6, Iss. 1, 2008, www.ejeg.com/volume-6/vol6-iss1/Carrizales.pdf. Accessed: 27.02.2010.
6.Castells, Manuel. The Rise of the Network Society. Vol. 2: “The Power of Identity.” Oxford: Blackwell 2009.
7.Competence Center for Electronic Voting and Participation, www.e-voting.cc/en/it-elections/definitions. Accessed: 20.01.2014.
8.Council of Europe activities in the field of democracy, www.coe.int/t/dgap/democracy/Activities/GGIS/CAHDE/Default_en.asp. Accessed: 15.012015.
9.Gerlach, Jan, Urs Gasser. Three Case Studies from Switzerland: E-Voting. Berkman Center Research Publication No. 03.1, 2009.
10.Grabowska, Mirosława. Instytucja ogólnokrajowej inicjatywy ludowej w wybranych państwach europejskich. Studium prawno-porównawcze, Rzeszów 2005.
11.Grossman, Lawrence K. The Electronic Republic: Reshaping Democracy in the Information Age. New York 1995.
12.Hacker, Kenneth L., Jan van Dijk (eds.). Digital Democracy: Issues of Theory and Practice. London: SAGE 2000.
13.Hacker, Kenneth L., Michael Todino. “Virtual Democracy at the Clinton White House: An Experiment in Electronic Democratisation.” javnost/the public Vol. 3, No. 1, 1996.
14.Hagen, Martin. A Typology of Electronic Democracy 1997, www.martin-hagen.net/pub/typology.html. Accessed: 16.01.2015.
15.Hague, Barry N., Brian Loader. Digital Democracy: Discourse and Decision-making in the Information Age. New York: Routledge 1999.
16.Inquiry into Electronic Democracy. Final Report. Parliament of Victoria, Australia, Scrutiny of Acts and Regulations Committee 2003, www.parliament.vic.gov.au. Accessed: 14.01.2015.
17.Kaczmarczyk, Andrzej, Roman Czajkowski. „E-Głosowanie – niezbędny element elektronicznej platformy do obsługi procedur w demokracji w społeczeństwie informacyjnym.” [„E-vote – an Essential Element of Electronic Platform for Services for
18.Democratic Procedures in the Information Society.”] The paper presented at the conference entitled „Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju elektronicznej gospodarki w Polsce.” Warszawa 12.06.2001, www.logistyka.net.pl/images/articles/1375/Ref-Czajkowski
19.Levine, Peter. “Can the Internet Rescue Democracy? Toward an On-line Commons.” Democracy’s Moment: Reforming the American Political System for the 21st Century. Ed. R. Hayduk, K. Mattson. Lanham: Rowman & Littlefield 2002.
20.Maurer, Ardita Driza. “Ten Years Council of Europe Rec(2004)11. Lessons learned and Outlook.” 6th International Conference on Electronic Voting EVOTE2014, 28–31 October 2014, Lochau/Bregenz, Austria. Ed. R. Krimmer, M. Volkamer. Tallin: TUT Press 2014, ww
21.Musiał-Karg, Magdalena. Elektroniczne referendum w Szwajcarii. Wybrane kierunki rewolucji helweckiej demokracji bezpośredniej. Poznań: Wydawnictwo Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM 2012.
22.Noll, Roger G., Dina Older-Aguilar, Gregory Rosston, Richard Ross. “The Digital Divide: Definitions, Measurement and Policy Issues,” http://faculty.chicagobooth.edu/austan.goolsbee/teaching/digdiv.pdf. Accessed: 16.01.2015.
23.Nowina-Konopka, Maria. „Elektroniczna urna” 2006, www.rpo.gov.pl/pliki/ 12066058070.pdf. Accessed: 11.02.2010.
24.O’Hanlon, Charlene. “A Conversation with Douglas W. Jones and Peter G. Neumann.” Queue Vol. 4, No. 9, 2006, http://queue.acm.org/detail.cfm?id=1180188. Accessed: 15.01.2015.
25.“Online Voting.” Parliamentary Office of Science and Technology. Postnote No. 155/2001, www.parliament.uk/post/pn155.pdf. Accessed: 11.02.2010.
26.Pieters, Wolter, Marcel J. Becker. “Ethics of e-Voting. An Essay on Requirements and Values in Internet Elections,” www.win.tue.nl/ipa/archive/falldays2005/Paper_Pieters.pdf. Accessed: 15.01.2015.
27.“Recommendation Rec(2004)11 of the Committee of Ministers to Member States on Legal, Operational and Technical Standards for e-Voting (Adopted by the Committee of Ministers on 30 September 2004 at the 898th Meeting of the Ministers’ Deputies,”
28.www.coe.int/t/DEMOCRACY/ELECTORAL-ASSISTANCE/themes/evoting/Rec-2004-11_en.pdf. Accessed: 13.01.2015.
29.Rostiashvili, Ketevan. “Information Society and Digital Democracy – Theoretical Discourse.” 11 Scientific Journal in Humanities No. 1 (1), 2012.
30.Rubin, Avi. “Security Considerations for Remote Electronic Voting over the Internet,” http://avirubin.com. Accessed: 12.01.2015.
31.Stohs, Brett. “Is i-Voting Illegal?” www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/pdf/2003DLTR0013.pdf. Accessed: 15.01.2015.
32.“The I’s Have It,” http://www.everyonecounts.com/index.php/why_everyone_counts/why_i-voting. Accessed: 14.02.2010.
33.Tsagarousianou, Rosa. “Electronic democracy: Rhetoric and Reality, Communications.” The European Journal of Communication Research Vol. 24, No. 2, 1999.
34.Understanding the Digital Divide. OECD, Paris 2001.