Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI    DOI: 10.18276/ap.2015.31-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2015 (31)
The Political Structure of the Local Government in Stargard Szczeciński in the Years 2002–2014

Autorzy: Agnieszka Ignasiak
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Politologii i Europeistyki
Słowa kluczowe: rada miejska prezydent miasta wybory samorządowe wybory władza lokalna
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:18 (95-112)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

STRUKTURA POLITYCZNA WŁADZY LOKALNEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM W LATACH 2002–2014 Przedmiotem artykułu jest analiza powyborczej struktury politycznej w Stargardzie Szczecińskim w latach 2002–2014. Autorka, obok rozważań teoretycznych w pierwszej części, przedstawia wyniki wyborów do organów stargardzkiego samorządu. Akcentuje układ polityczny oraz rozpatruje przenikanie się sfer polityki i administracji na poziomie samorządu gminnego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antoszewski, Andrzej. „Systemy wyborcze.” Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza. Ed. A. Antoszewski, R. Herbut. Wrocław: Wydawnictwo UW 1997.
2.Chmielnicki, Paweł (ed.). Konstytucyjny system władz publicznych. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis 2010.
3.Dahl, Robert. Demokracja i jej krytycy. Kraków: Znak 2005.
4.Dolnicki, Bogdan. „Pozycja prawna wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wobec rady gminy.” Samorząd Terytorialny No. 1–2, 2007.
5.Drzonek, Maciej (ed.). Wybory z Gryfem w tle. Szkice o wyborach w 2006 roku na Pomorzu Zachodnim. Szczecin: PRINT GROUP Daniel Krzanowski 2007.
6.http://bip.um.stargard.pl/files/newsy/2006/informacja-rady2006.pdf. Accessed: 27.12.2014.
7.http://bip.um.stargard.pl/index.php?id=archiwums&ids=271&idso=642&akcja=wyswietl. Accessed: 2.01.2015.
8.http://bip.um.stargard.pl/index.php?id=strony&ids=408. Accessed: 4.01.2015.
9.Kot, Joanna. „Apolityczność prezydenta Stargardu Szczecińskiego źródłem sukcesu rozwojowego miasta? Analiza rządów Sławomira Pajora po wyborach w 2010 r.” Partyjnie czy bezpartyjnie? Szkice o zdobywaniu władzy lokalnej. Ed. M. Drzonek.
10.Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2014.
11.Kurczewski, Jacek. „Antypolityka jako polityka bez partii.” Oblicza lokalności. Ku nowym formom życia lokalnego. Ed. J. Kurczewska. Warszawa: IFIS PAN 2008.
12.mp. „Prawybory z Głosem: Pewniak Pajor zdeklasowany przez Badowskiego. Zobaczcie kto wygrywa w Stargardzie,” www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20101108/NWYBORY01/419599001. Accessed: 4.01.2015.
13.Ptak, Arkadiusz. Rywalizacja polityczna w samorządach lokalnych. Studium wybranych gmin. Poznań–Kalisz: Wydawnictwo UAM 2011.
14.Rumiński, Marcin. Rewolucyjne zmiany w Radzie Miejskiej Stargardu, http://radioszczecin.pl/1,48393,rewolucyjne-zmiany-w-radzie-miejskiej-stargardu. Accessed: 2.01.2015.
15.Synowiecki, Marek. „Pajor: to element brudnej kampanii,” http://radioszczecin.pl/1,0,&szukaj=&s=384&idx=65370. Accessed: 4.01.2015.
16.Uchwała Nr XXII/255/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Miasta Stargard Szczeciński na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, http://bip
17.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. 1990, Nr 16, poz. 95 z późn. zm.
18.Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin. Dz.U. 1996, Nr 84, poz. 387 z późn. zm.
19.Ustawa z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Dz.U. 2003, Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.
20.Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta. Dz.U. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.
21.Ustawa z dnia 6 września 2006 roku o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Dz.U. 2006, Nr 159, poz. 1127.
22.Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku. Kodeks wyborczy. Dz.U. 2011, Nr 21, poz. 112 z późn. zm.
23.Wojtasik, Waldemar. Funkcje wyborów w III Rzeczypospolitej. Teoria i praktyka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2012.
24.Wojtasik, Waldemar. „Systemowa specyfika wyborów samorządowych w Polsce.” Roczniki Nauk Społecznych. Vol. 5 (41), No. 1, 2003.
25.www.stargard21.pl/ludzie. Accessed: 2.01.2015.
26.„Wybory samorządowe 2002.” PKW, http://wybory2002.pkw.gov.pl. Accessed: 27.12.2014.
27.„Wybory samorządowe 2006.” PKW, http://wybory2006.pkw.gov.pl/kbw/wynikiWbp-2Tura.html. Accessed: 27.12.2014.
28.„Wybory samorządowe 2010.” PKW, http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/320000/321400.html. Accessed: 27.12.2014.
29.„Wybory samorządowe 2014.” PKW, http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/321401. Accessed: 27.12.2014.
30.ZEK. „PiS się posypało i nie podejmie walki o prezydenturę w Stargardzie,” www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20101006/NWYBORY01/368878352. Accessed: 4.01.2015.
31.Zimmermann, Jan. Prawo administracyjne. Warszawa: Wolters Kluwer 2012.