Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI    DOI: 10.18276/ap.2015.31-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2015 (31)
The Migration and Identity Reconstruction of Temporary Ukrainian Labour Migrants in Poland

Autorzy: Mykola Iavorskyi
Narodowy Uniwersytet „Lwowska Polytehnika”, Katedra Politologii i Stosunków Międzynarodowych
Słowa kluczowe: Ukraina Polska pracująca migracja rekonstruowanie tożsamości
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (113-124)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

MIGRACJA I REKONSTRUKCJA TOŻSAMOŚCI PRACUJĄCYCH CZASOWO MIGRANTÓW Z UKRAINY W POLSCE Artykuł oparto na badaniu przemian tożsamości pracujących czasowo migrantów z Ukrainy w Polsce. W sposób szczególny refleksja poświęcona jest kobietom – migrantkom z zachodniej Ukrainy. W pracy wykorzystano 12 wywiadów pracownic z terenu Warszawy. Akcent położono na kwestie tożsamości językowej, religijnej, zawodowej, rodzinnej, narodowej i regionalnej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Castles, Stephen, J. Mark Miller. The Age of Migration: International Population Movements
2.in the Modern World. London: Macmillan. 1993: 307.
3.Conditions of work: International labour migration. Geneva: ILO Publishers 1996.
4.Eriksen, Thomas Hylland. Ethnicity and Nationalism. Anthropological Perspectives. London: Pluto Press 1993: 224.
5.Korczyńska, Joanna. Sezonowe wyjazdy zarobkowe Polaków do Niemiec. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2003: 198.
6.Mach, Zdzisław. Symbols, Conflict and Identity. Essays in Political Anthropology. Albany: SUNY Press 1993: 297.
7.Richmond, Anthony H. Immigration and Ethnic Conflict. London: Macmillan 1988: 226.
8.Soanes, Catherine (ed.). English Oxford Dictionary. Oxford University Press 2002: 990.
9.Давимука, Cтепан, Антоніна Колодій, Юрій Кужелюк, Володимир Подгорнов, Наталія Черниш. Львівщина на порозі XXI століття: Соціальний портрет – Львів: Ін-т регіональних досліджень НАН України. 2001: 351.
10.Зовнішня трудова міграція населення України: звіт. Київ: Укр. центр соц. реформ, Держ. ком. статистки України 2009: 119.
11.Паніна, Наталія. Українське суспільство 1994–2005: соціологічний моніторинг. Київ: ТОВ “Видавництво Софія” 2005: 160.
12.Прибиткова, Ірина. „Трудові мігранти у соціальній ієрархії українського суспіль-ства: статусні позиції, цінності, життєві стратегії, стиль і спосіб життя.” Соціологія: теорія, методи, маркетинг 4, 2002: 156–167.
13.Прибиткова, Ірина. „Трудові мігранти у соціальній ієрархії українського суспіль-ства: статусні позиції, цінності, життєві стратегії, стиль і спосіб життя.” Соціологія: теорія, методи, маркетинг 1, 2003: 109–124.
14.Фрідмен, Томас Лорен. “Лексус і Оливкове дерево. Зрозуміти глобалізацію.” Пер. з англ. Мар’яни Прокопович та Роман Скакуна. Незалежний Культурологічний Журнал “Ї” 2002: 622.