Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2017.42-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2017 (42)
Marketing polityczny – skuteczne narzędzie w prezydenckich kampaniach wyborczych kandydatów niszowych?

Autorzy: Bartosz Mazurkiewicz
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny
Słowa kluczowe: marketing polityczny kampania wyborcza wybory prezydenckie
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (47-55)
Klasyfikacja JEL: Z19
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Marketing polityczny stanowi nieodłączne narzędzie w działalności polityków we współczesnej rzeczywistości. Po 1989 roku nastąpiła duża zmiana w zakresie prezentacji polityków. Mechanizmy z wolnej gospodarki zostały przeniesione w sferę polityki. Wytworzył się system konkurencji i pluralizm związany z poglądami, sposobami prezentacji, strategiami działania. Politycy niszowi (spoza głównego nurtu) próbują wykorzystywać narzędzia marketingu, aby zdobyć większe poparcie społeczne, a w efekcie odnieść wyborczy sukces. Celem artykułu jest próba zbadania skuteczności wybranych działań z zakresu marketingu politycznego w trakcie prowadzenia kampanii wyborczych przez kandydatów, którzy nie są zaliczani do grona faworytów. Zbadano wpływ działań marketingowych na wynik wyborów (określenie kierunku i siły zależności wspomnianych dwóch zmiennych). Postawiono robocze pytanie: w jakim stopniu za sukces wyborczy kandydatów niszowych (lub porażkę) odpowiada skuteczne posługiwanie się narzędziami marketingu politycznego, a w jakim stopniu decydują o tym inne czynniki? Analizę wykonano, badając sposoby prowadzenia kampanii wyborczych wybranych kandydatów na prezydentów w różnym czasie (lata 1990–2015). Badanie przeprowadzono na podstawie przeglądu kluczowych elementów marketingu politycznego: strategii wyborczych, wyników sondażowych, kreacji wizerunku medialnego, politycznego public relations. Podjęto próbę określenia, które z tych narzędzi (jego wykorzystanie) przynosi najlepsze rezultaty. Dla lepszego porównania i transparentności wyników badań, wszyscy kandydaci zostali wybrani z grona osób nieuznawanych za faworytów (niszowych, spoza głównego nurtu).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamik-Szysiak, M. (2015). Wstęp. W: M. Adamik-Szysiak (red.), Mediatyzacja komunikowania politycznego. W kręgu badań politologicznych i medioznawczych (s. 7–11). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
2.Balibar, E. (2007). Trwoga mas: polityka i filozofia przed Marksem i po Marksie. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.
3.Jeziński, M. (2013). Kryzys marketingu politycznego i jego kontekstowe uwarunkowania. W: A. Kasińska-Metryka, R. Wiszniowski (red.), Kryzys marketingu politycznego (s. 24–25). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
4.Nieć, M. (2013). Komunikowanie polityczne w nowoczesnym państwie. Warszawa: Wolters Kluwer.
5.Przyłęcki, P. (2012). Populizm w polskiej polityce. Analiza dyskursu polityki. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu.
6.Szczudlińska-Kanoś, A. (2011). Marketing polityczny w regionie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
7.Zalewski, J. (2012). Rola etykietyzacji w grze politycznej. W: R. Wiszniowski, A. Kasińska-Metryka (red.), Marketing polityczny: doświadczenia polskie (s. 234). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
8.Kukiz, P. (2015). Informacje. Pobrane z: https://www.facebook.com/kukizpawel/info/?tab=page_info (10.11.2015).
9.Maliszewski, N. (2015a), Kukiz lepiej oceniany niż PiS i PO. Pobrane z: http://tajnikipolityki.pl/kukiz-lepiej-oceniany--niz-pis-i-po/ (14.11.2015).
10.Maliszewski, N. (2015b), Sondaż: dlaczego zyskuje Kukiz, a traci Komorowski? Pobrane z: http://tajnikipolityki.pl/sondaz-dlaczego-zyskuje-kukiz-a-traci-komorowski/ (14.11.2015).
11.Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 listopada 1990 o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 listopada 1990 Dz.U., nr 83, poz. 483. Pobrane z: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900830483 (8.11.2015).
12.Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 grudnia 1990 o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U., nr 85, poz. 499. Pobrane z: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900850499 (8.11.2015).
13.Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 października 2005 o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 Dz.U., nr 200, poz. 1647.
14.Pobrane z: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052001647 (8.11.2015).
15.Wybory i referenda. Pobrano z: http://pkw.gov.pl/wyniki-wyborow-i-referendow/wybory-i-referenda.html (12.11.2015).
16.Żemojtel-Piotrowska, M. (2014), Dziwna kampania prezydencka. Pobrane z: http://tajnikipolityki.pl/dziwna-kampania-prezydencka/ (14.11.2015).