Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2017.42-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2017 (42)
Kandydaci Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej w wyborach prezydentów miast – znaczenie regionalizacji preferencji

Autorzy: Mateusz Filipiak
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny
Słowa kluczowe: wybory samorządowe prezydent miasta regionalizacja preferencji determinanty wyborcze
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (73-82)
Klasyfikacja JEL: Z19
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Ostateczny wynik wyborczy zależy od wielu czynników. Jednym z nich pozostaje regionalne zróżnicowanie preferencji politycznych. Celem artykułu jest zbadanie, czy rzeczona regionalizacja preferencji zauważalna w wyborach parlamentarnych stanowi także jeden z czynników wpływających na ostateczny rezultat wyborów na prezydentów miast. Analiza została przeprowadzona na przykładzie kandydatów Prawa i Sprawiedliwości (PiS) oraz Platformy Obywatelskiej (PO), uczestniczących w wyborach w 2014 roku. Zbadano średnie poparcie kandydatów partii w poszczególnych regionach, medianę tegoż poparcia oraz skuteczność wyborczą mierzoną jako liczba zwycięstw wyborczych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym. Dz.U. z 2016, poz. 814.
2.Cześnik, M. (2007). Partycypacja wyborcza w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
3.Bartkowski, J. (2003). Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne, Warszawa: Wydawnictwo „Żak”.
4.Dolińska-Weryńska, D. (2009). Społeczny wizerunek partii politycznych, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
5.Drzonek, M. (2013). Reelekcje prezydentów miast w wyborach bezpośrednich w Polsce. Kraków: Wydawnictwo „Dante”.
6.Zarycki, T. (2008). Kulturowo-polityczne uwarunkowania modernizacji Polski wschodniej i zachodniej. Geografia polityczna i jej interpretacje. W: G. Gorzelak, A. Tucholska (red.), Historyczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju: Polska i Ukraina (s. 59–92). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
7.Buć, M. (2007). Determinanty aktywności politycznej wyborców. Dialogi Polityczne, 7, 113–126.
8.Flis, J. (2011). Partie polityczne w wyborach prezydentów miast. Studia Politologiczne, 20, 139–159.
9.Gendźwił, A., Żółtak, T. (2012). Bezpartyjność w powolnym odwrocie. Analiza rozpowszechniania bezpartyjności w wyborach lokalnych w Polsce w latach 2002–2010. Studia Regionalne i Lokalne, 1, 102–121.
10.Krasowska, J. (2013). Ekonomiczno-polityczny wymiar podziału społeczeństwa polskiego w drugiej dekadzie XXI wieku z uwzględnieniem historycznych uwarunkowań. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 34, 80–94.
11.Krzemiński, P. (2009). Zachowania wyborcze w wyborach parlamentarnych i prezydenckich w Polsce w latach 2005–2007 – wzory przestrzennych zróżnicowań. Przegląd Geograficzny, 2, 259–281.