Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI    DOI: 10.18276/ap.2015.33-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2015 (33)
Reprezentacja powiatów w sejmikach na przykładzie Małopolski

Autorzy: Jarosław Flis
Uniwersytet Jagielloński
Słowa kluczowe: Małopolska prawo wyborcze wybory do sejmików powiaty polityka lokalna
Rok wydania:2015
Liczba stron:26 (32-57)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule pokazano wpływ podziału terytorialnego oraz obowiązującej ordynacji wyborczej na zachowania wyborcze i w konsekwencji na rezultaty wyborcze. Analiza została dokonana na przykładzie województwa małopolskiego, którego struktura terytorialna jest mocno zróżnicowana. Badaniu poddano wybory do sejmików z 2002, 2006, 2010, 2014 roku. Ich wyniki pokazują, że widoczny jest wzrost liczby głosów oddawanych na tych kandydatów, którzy zdobywają mandaty radnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antoszewski Andrzej, Herbut Ryszard, Systemy polityczne współczesnej Europy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
2.Bukowski Michał, Flis Jarosław, Hess Agnieszka, Szymańska Agnieszka, Opcja czy osoba? Upartyjnienie versus personalizacja w wyborach samorządowych, WUJ, Kraków 2011.
3.Flis Jarosław, Głos preferencyjny – złudzenie wyboru, w: Krauz-Mozer Barbara, Sobolewska-Myślik Katarzyna, Oblicza polskiego systemu politycznego, PTNP, Toruń 2007.
4.Flis Jarosław, Wybory do Sejmu i sejmiku na przykładzie Łapanowa, w: Wybory samorządowe w kontekście mediów i polityki, red. Maria Magoska, Kraków 2008.
5.Flis Jarosław, Złudzenia wyboru, WUJ, Kraków 2014.
6.Haman Jacek, Demokracja, decyzje, wybory, Scholar, Warszawa 2003.