Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI    DOI: 10.18276/ap.2015.34-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2015 (34)
Wokół partycypacji politycznej mniejszości imigranckich w Polsce – mniejszość wietnamska a wybory samorządowe w 2014 roku

Autorzy: Małgorzata Mieczkowska
Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: partycypacja polityczna wybory samorządowe imigranci mniejszość wietnamska
Rok wydania:2015
Liczba stron:18 (59-76)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedstawiciele mniejszości wietnamskiej po raz pierwszy w swej historii w Polsce wzięli udział w wyborach samorządowych w 2014 roku. Wydarzenie to jest kolejnym elementem w integracji i procesie równouprawnienia tej mniejszości w państwie zamieszkania. W prezentowanym tekście podjęto kwestie związane z funkcjonowaniem wizerunku kandydatów mniejszości wietnamskiej w mediach wraz z charakterystyką czynników wpływające na jego kształt podczas kampanii wyborczej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barker Chris, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków 2005.
2.Cwalina Wojciech, Falkowski Andrzej, Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2006.
3.Goban-Klas Tomasz, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa–Kraków 1999.
4.Dobek-Ostrowska Bogusława, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2006.
5.Kodeks wyborczy, ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r., Dz.U. z 2011 r., Nr 21 poz. 112.
6.Ludność. Stan i struktura społeczno-demograficzna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa 2013.
7.Łodziński Sławomir, Pudzianowska Dorota, Szaranowicz-Kusz Marta, Wprowadzenie. Analiza procesu przyznawania praw wyborczych na poziomie lokalnym cudzoziemcom z państw trzecich w wybranych krajach Unii Europejskiej, w: Prawa wyborcze dla cudzoziemców – tak czy nie? Analiza procesu przyznawania praw wyborczych na poziomie lokalnym cudzoziemcom z państw trzecich w wybranych krajach Unii Europejskiej, red. Sławomir Łodziński, Dorota Pudzianowska, Marta Szaranowicz-Kusz, Warszawa 2014.
8.Łodziński Sławomir, Zielińska Dorota Anna, „Polityczni” cudzoziemcy? Społeczne postrzeganie partycypacji politycznej imigrantów w Polsce. Wyniki badań ilościowych, w: Prawa wyborcze dla cudzoziemców – tak czy nie? Analiza procesu przyznawania praw wyborczych na poziomie lokalnym cudzoziemcom z państw trzecich w wybranych krajach Unii Europejskiej, red. Sławomir Łodziński, Dorota Pudzianowska, Marta Szaranowicz-Kusz, Warszawa 2014.
9.Mapowanie migrantów w Warszawie. Opracowanie wstępne, Warszawa, maj 2014.
10.Ratajczak Magdalena, Postrzeganie mniejszości. Wizerunek mniejszości w telewizji publicznej w Polsce, w: Kształtowanie wizerunku, red. Beata Ociepka, Wrocław 2005.
11.Ryniejska-Kiełdanowicz Marta, Kształtowanie wizerunku Polski w Unii Europejskiej, w: Kształtowanie wizerunku, red. Beata Ociepka, Wrocław 2005.
12.Sasińska-Klas Teresa, Stereotypy i ich odzwierciedlenie w opinii publicznej, w: Mity i stereotypy w polityce. Przeszłość i teraźniejszość, red. Agnieszka Kasińska-Metryka, Michał Gołoś, Toruń 2010.
13.Sobkowiak Barbara, Public relations jako forma komunikowania masowego, w: Studia z teorii komunikowania masowego, red. Bogusława Dobek-Ostrowska, Wrocław 1999.
14.Społeczność wietnamska w Polsce. Polityka migracyjna Wietnamu. Raport, Wydział Analiz Migracyjnych, Departament Polityki Migracyjnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa, czerwiec 2007.
15.Stosunek Polaków do innych narodów, „Komunikat z badań CBOS” BS/12/2013.
16.Szaranowicz-Kusz Marta, Zielińska Dorota Anna, Pokojska Justyna, Dworzański Piotr, Udział cudzoziemców w życiu politycznym wspólnot lokalnych. Bariery, obawy, perspektywy rozwoju. Wyniki badań jakościowych, w: Prawa wyborcze dla cudzoziemców – tak czy nie? Analiza procesu przyznawania praw wyborczych na poziomie lokalnym cudzoziemcom z państw trzecich w wybranych krajach Unii Europejskiej, red. Sławomir Łodziński, Dorota Pudzianowska, Marta Szaranowicz- Kusz, Warszawa 2014.