Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au.2021.2.17-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (17) 2021
„Sonata niemożliwa”? „Eine kleine” w przekładzie na język niemiecki

Autorzy: DOROTA SOŚNICKA ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: przekład literacki muzyczna kompozycja utworu literackiego powieść jako sonata
Rok wydania:2021
Liczba stron:17 (101-117)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest analizie porównawczej przekładu powieści Eine kleine (2000) Artura Daniela Liskowackiego na język niemiecki pod zmienionym tytułem Sonate für S. (2003). Wychodząc od rozważań na temat muzycznej kompozycji utworu, ale także w nawiązaniu do przemyśleń Friedricha Ernsta Daniela Schleiermachera na temat dwóch możliwych metod przekładu tekstów literackich, tzn. – w dzisiejszej terminologii – jego adaptacji lub egzotyzacji, wykazano pewne mankamenty przekładu, które spowodowały, że muzyka rozbrzmiewająca w zdaniach Liskowackiego w polskim oryginale w przekładzie na język niemiecki niestety bezpowrotnie zanikła. Głównymi tego przyczynami wydają się względy marketingowe niemieckiego wydawcy oraz podjęta z tego powodu przez tłumaczkę próba dostosowania (adaptacji) utworu do gustów czytelników niemieckiej sentymentalnej literatury wspomnieniowej i w związku z tym narzucenie powieści Liskowackiego znaczenia podróży sentymentalnej do utraconej krainy dzieciństwa lub młodości. Wskazuje na to przede wszystkim pominięcie w przekładzie niemieckim podtytułu polskiego oryginału „quasi una allemanda”, a więc kluczowej wskazówki dla właściwego odczytania utworu, będącego przecież jedynie „poniekąd historią niemiecką”, gdyż w rzeczywistości jest on próbą spojrzenia na historię miasta S. (Stettin – Szczecin) przez jego polskiego współczesnego mieszkańca, który stara się odtworzyć jego obraz widziany oczami dawnych niemieckich mieszkańców.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Białecki, Tadeusz. Historia Szczecina. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 r. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992.
2.Instytut Polski, Düsseldorf. „Krynicki i Liskowacki w Düsseldorfie”. Biuletyn Kulturalny 48 (2003).
3.Krysztofiak, Maria. Przekład literacki we współczesnej translatoryce. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1996.
4.Liskowacki, Artur Daniel. Eine kleine. Szczecin: Wydawnictwo 13 Muz, 2000.
5.Liskowacki, Artur Daniel. Sonate für S. Roman. Tłum. Joanna Manc. München: Albrecht Knaus, 2003.
6.Michalska, Magdalena. „Zimne ognie – wywiad z Arturem Danielem Liskowackim”. Gazeta Wybor¬cza, 11.09.2001.
7.Peter, Stefanie. „Elf Völkerfreunde müßt ihr sein. Artur Daniel Liskowacki sucht die deutsche Vergangenheit Stettins”. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12.09.2003.
8.Rohlf, Sabine. „Auf gepackten Koffern”. Berliner Zeitung, 2.06.2003.
9.„Rozmowy z tłumaczami: Joanna Manc”. Wrzesień 2013. Dostęp 5.01.2021. www.goethe.de/ins/ pl/pl/kul/dos/ueb/ges/20554099.html.
10.Schleiermacher, Friedrich. Ueber die verschiedenen Methoden des Uebersezens (1813). Dostęp 5.01.2021. https://sites.unimi.it/dililefi/costazza/programmi/2006-07/Schleiermacher.pdf.
11.Schulz, Thomas. „Artur Daniel Liskowacki: Sonate für S. Roman”. Deutsches Kulturforum östli¬ches Europa. 12.03.2003. Dostęp 10.09.2003. https://www.kulturforum.info/de/beitrag/319¬-1000429-artur-daniel-liskowacki-sonate-fuer-s.
12.Sośnicka, Dorota. „Artur Daniel Liskowackis Roman »Eine kleine« – eine unmögliche Sonate”. W: Literatur, Grenzen, Erinnerungsräume. Erkundungen des deutsch-polnisch-baltischen Ostse¬eraums als einer Literaturlandschaft, red. Bernd Neumann, Dietmar Albrecht, Andrzej Talarczyk, 149–160. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2004.
13.Sośnicka, Dorota. „Die versunkene Stadt wiedergelesen: Zur »Stadtsemiotik« in Artur Daniel Liskowackis Roman »Sonate für S.»”. W: Grenzen auf der Landkarte – Grenzen im Kopf? Kultur¬räume der östlichen Ostsee in der Literatur vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart, red. Regina Hartmann, 27–53. Bielefeld: Aisthesis, 2010.
14.Sośnicka, Dorota. Wie handgewobene Teppiche. Die Prosawerke Gerhard Meiers. Bern: Peter Lang Verlag, 1999.