Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2016.1.6-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (6) 2016
Naukowiec na kwerendzie. Listy Ludwika Krzywickiego z Londynu do żony

Autorzy: Agata Zawiszewska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: historia socjologii polskiej polskie relacje z podróży korespondencja Ludwika Krzywickiego
Rok wydania:2016
Liczba stron:19 (119-137)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł analizuje listy polskiego socjologa, działacza ruchu socjalistycznego i społecznika, Ludwika Krzywickiego (1859–1941) do żony, Racheli z domu Feldberg (1863/4–1924), pisane z Londynu w lipcu i sierpniu 1895 roku, gdzie przebywał na kwerendzie w bibliotece British Museum. Listy te są świadectwem, że połowa lat dziewięćdziesiątych XIX wieku to czas: podjęcia przez Krzywickiego ostatecznej decyzji o poświęceniu się pracy naukowej; rozpoczęcia poważnych badań nad dziełem jego życia – Hordą pierwotną, wydaną pośmiertnie jako Pierwociny więzi społecznej; okrzepnięcia modelu małżeństwa zawartego z pobudek i dla osiągnięcia celów ideowych: zgodnego życia, wspólnego działania na rzecz demokratycznego porządku społecznego; ustalenia modelu życia codziennego: skromnego, regularnego i pracowitego, podporządkowanego nauce. Swoistą egzystencjalną ramą kompozycyjną tej dekady są narodziny synów: Aleksandra (1887–1971) i Jerzego (1896–1940).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brykalska, Maria. Aleksander Świętochowski. Biografia. T. 1–2. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.
2.Kłosowicz-Krzywicka, Barbara. „Rodowód Ludwika Krzywickiego”. Notatki Płockie 54/3–220 (2009): 14–23.
3.Kowalik, Tadeusz. „Ludwik Krzywicki”. Polski słownik biograficzny. T. 15, 572–578. Wrocław–Warszawa–Kraków: PAN, 1970.
4.Krzeczkowski, Konstanty. „Zarys życia i pracy Ludwika Krzywickiego”. W: Ludwik Krzywicki. Praca zbiorowa poświęcona jego życiu i twórczości, V–CXXXVI. Warszawa: Instytut Gospodarstwa Społecznego, 1938.
5.Krzywicka, Irena. Wyznania gorszycielki. Posłowie przypisy i indeks Agata Zawiszewska. Wyd. 1, w tym oprac. Warszawa: Czytelnik, 2013.
6.Krzywicka, Irena. Żywot uczonego. O Ludwiku Krzywickim. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1951.
7.Krzywicki, Ludwik. Dzieła. T. 1 Pierwociny więzi społecznej, red. Jan Lutyński. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957.
8.Krzywicki, Ludwik. Dzieła T. 2 Artykuły i rozprawy 1880–1886, red. Henryk Holland. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958.
9.Krzywicki, Ludwik. Dzieła T. 3 Artykuły i rozprawy 1886–1888, red. Tadeusz Kowalik. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
10.Krzywicki, Ludwik. Dzieła T. 4 Artykuły i rozprawy 1888–1889, red. Alina Osiadacz-Molska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960.
11.Krzywicki, Ludwik. Dzieła. T. 5 Artykuły i rozprawy 1890–1891, red. Jan Chałasiński. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962.
12.Krzywicki, Ludwik. Dzieła. T. 6 Artykuły i rozprawy 1890. Kurpie, red. Jan Chałasiński. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962.
13.Krzywicki, Ludwik. Dzieła. T. 7 Prace antropologiczne, red. Henryka Hołda-Róziewicz. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969.
14.Krzywicki, Ludwik. Dzieła. T. 8 Kwestia rolna, red. Jan Chałasiński. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967.
15.Krzywicki, Ludwik. Dzieła. T. 9 Szkice socjologiczne. Część pierwsza, red. Henryka Hołda-Róziewicz. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974.
16.Krzywicki, Ludwik. Wspomnienia. T. 1. Słowo wstępne i przyp. Janusz Wilhelmi, posł. Henryk Holland, tekst do druku przygotowała Teresa Karwacka, Janusz Wilhelmi, Warszawa: Czytelnik, 1957.
17.Krzywicki, Ludwik. Wspomnienia. T. 3. Tekst ustalili, przygotowali do druku i opatrzyli przyp. Wanda Jedlicka, Janusz Wilhelmi, posł. Henryk Holland. Warszawa: Czytelnik, 1959.
18.Kwiatek, Anna. „Nihiliści czy romantycy? Postawy polskich socjalistów wobec małżeństwa na przełomie XIX i XX w. (do 1914 r.) w świetle pamiętników, listów i literatury pięknej”. Przegląd Historyczny 2 (2010): 171–196.
19.Kwiatek, Anna. „Socjalistyczna wizja małżeństwa w polskim dyskursie publicznym na przełomie XIX i XX wieku”. Studia Historyczne 3 (2010): 285–299.
20.Ludwik Krzywicki. Praca zbiorowa poświęcona jego życiu i twórczości. Warszawa: Instytut Gospodarstwa Społecznego, 1938. L
21.utyński, Jan. „Posłowie”. W: Ludwik Krzywicki, Dzieła. T. 1 Pierwociny więzi społecznej, red. Jan Lutyński, 781–804. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957.
22.O Ludwiku Krzywickim. W setną rocznicę urodzin Ludwika Krzywickiego 1859–1959. Warszawa: Instytut Gospodarstwa Społecznego, 1959.
23.Sułek, Antoni. „Ludwik Krzywicki w Ameryce. Podróż do nowoczesności”. W: Za Atlantykiem. Wrażenia z podróży po Ameryce, Ludwik Krzywicki. Wstęp Antoni Sułek, V–XXXIV. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2011.
24.Wawrzykowska-Wierciochowa, Dioniza. Wysłouchowa. Opowieść biograficzna. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1975.
25.Wizjoner i realista. Szkice o Ludwiku Krzywickim, red. Józefa Hrynkiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.