Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

ISSN: 2300-9705     eISSN: 2353-2807    OAI    DOI: 10.18276/cej.2020.1-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  DOAJ

Issue archive / Vol. 29, No. 1/2020
Comparison of Subjectively Perceived Pro-Health Effects of Practicing Various Forms of Body & Mind Training in Women

Authors: Katarzyna Ustarbowska
Graduate on 2nd grade study of Physiotherapy, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College, Poland

Bartosz Trybulec
Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy, Jagiellonian University Medical College, Poland

Paweł Jagielski
Jagiellonian University Medical College, Faculty of Health Sciences, Department of Research on Nutrition and Medicines, Poland
Keywords: pro-health training body & mind hatha yoga pilates bodyART
Year of publication:2020
Page range:12 (53-64)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Background: Body & mind trainings are forms of aerobics, the aim of which, apart from improving physical fitness, is to additionally provide mental relaxation. The aim of this study was a comparison of physical and mental pro-health effects from practicing Hatha yoga, Pilates and bodyART. Material and methods: Our own self-assessment questionnaire was used assess the impact of selected forms of body & mind training on the physical and mental fitness of people regularly practicing the forms. A group of 81 women practicing Hatha yoga, Pilates or bodyART for a minimum of 2 workouts per week were qualified. Additional inclusion criteria involved at least a 2-month training period and not practicing the other sport disciplines in study period. Results: After regular body & mind training, significant beneficial changes involving primarily the reduction of joint pain and increased flexibility were subjectively noticed by the participants. Changes included a significant reduction of back pain for Hatha yoga and Pilates and reduction of knee pain and improvement of the sense of balance for bodyART. Conclusions: Practicing body & mind forms has a beneficial impact on the perception of psychophysical health, regardless of the type of training, while the bodyART form generally showed the greatest number of effects.
Download file

Article file

Bibliography

1.BODYART International. BODYART® – the extraordinary story of a training program Retrieved from: https://international.bodyarttraining.com/info/history (15.05.2018).
2.Burzawa, B. (2017). Mój bodyART®. Retrieved from: http://strefatrenera.pl/moj-bodyart (15.05.2018).
3.Figurska, A. (2018). Nowości body & mind w fitnessie. Retrieved from: https://www.fit.pl/nowosci-body-mind-w-fitnessie/5987 (9.05.2018).
4.Grabara, M. (2009). Joga jako odpowiednia dla każdego forma ćwiczeń ruchowych. Turystyka i Rekreacja, 5, 92–98.
5.Grabara, M., Szopa, J. (2011). Gibkość studentów wychowania fizycznego oraz ćwiczenia rozciągająco-relaksacyjne oparte o system
6.Hatha jogi. In: J. Ślężyński (ed.), Efekty kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej (pp. 261–277). Katowice: Wyd. AWF.
7.Karasiński, P., Pawłowska, K., Pawłowski, J. (2017). Wpływ treningu Pilates na stan zdrowia pacjentów z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa lędźwiowego. In: M. Podgórska (ed.), Choroby XXI wieku – wyzwania w pracy fizjoterapeuty (pp. 118–126). Gdańsk: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania.
8.Kloubec, J.A. (2010). Pilates for improvement of muscle endurance, flexibility, balance, and posture. Journal of Strength and Conditioning Research, 24 (3), 661–667. DOI: 10.1519/JSC.0b013e3181c277a6.
9.Lipko-Kowalska, M. (2017). Aktywność fizyczna według metody Pilates a świadomość zdrowotna kobiet w wieku dojrzałym. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 58, 22–29.
10.Łubkowska, W. (2015). Dobrostan i wellness kobiet w wieku 50+ w aspekcie ćwiczeń w środowisku wodnym. Zdrowie i dobrostan, 1, 233–247.
11.Mazur, A., Marczewski, K. (2011). Subiektywna ocena zdrowia u kobiet po 3 miesiącach stosowania ćwiczeń metodą Pilatesa. Zamojskie Studia i Materiały, 1 (34), 37–43.
12.Milka, D., Jachacz-Łopata, M., Famuła, A., Brzęk, A., Gaździk, T.S. (2011). Kobieta współczesna – kobieta aktywna. Dolegliwości bólowe, a jakość życia kobiet podejmujących regularną aktywność fizyczną. The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research, 6, 71–80.
13.Palica, D., Zwierzchowska, A. (2012). Terapeutyczne walory systemu jogi – przegląd piśmiennictwa. Hygeia Public Health, 47 (4), 418–423.
14.Palica, D., Zwierzchowska, A., Ślężyńska, I. (2010). Wpływ ćwiczeń Hatha jogi na ruchomość kręgosłupa młodych kobiet. Problemy Higieny i Epidemiologii, 91 (1), 68–72.
15.Podciechowska, K., Karpińska, A., Sikorska, K. (2015). Relaksacja w zajęciach fitness na przykładzie form body & mind. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 15 (6), 787–795.
16.Polska szkoła bodyART. Retrieved from: http://www.bodyartschool.pl (15.05.2018).
17.Sławek, M., Śleboda, R. (2011). Joga i jej wartości wkształtowaniu zdrowego stylu życia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, Sport i rekreacja a wyzwania współczesnej cywilizacji, 78, 153–166.
18.Sorosky, S., Stilp, S., Akuthota, V. (2008). Yoga and Pilates in the management of low back pain. Current Reviews in Musculoskeletal Medicine, 1 (1), 39–47. DOI: 10.1007/s12178-007-9004-1.
19.Szopa, J., Grabara, M., Górna, J. (2009). The role of yoga physical exercise in maintaining health and wellness for years. Wellness and prosperity in different phases of life. NeuroCentrum Publisher, 32, 389–402.
20.Tymoszewicz-Bednarz, M., Rodak-Dębowska, M. (2017). Największą pasją jest człowiek. Retrieved from: http://strefatrenera.pl/
21.najwieksza-pasja-jest-czlowiek (15.05.2018).