Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

ISSN: 2300-9705     eISSN: 2353-2807    OAI    DOI: 10.18276/cej.2017.2-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  DOAJ

Issue archive / Vol. 18, No. 2/2017
Evaluation of the Quality of Sleep of the Professional Soldiers Population

Authors: Marta Stępień-Słodkowska
Faculty of Physical Education and Health Promotion, University of Szczecin, Poland

Przemysław Ustianowski
Faculty of Physical Education and Health Promotion, University of Szczecin, Poland

Anna Starkowska
Department of Psychiatry, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland

Katarzyna Kotarska
Faculty of Physical Education and Health Promotion, University of Szczecin, Poland
Keywords: Athens insomnia scale professional soldiers quality of sleep
Year of publication:2017
Page range:10 (57-66)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of this study was to identify sleep problems in a select group of professional soldiers. For the study used a questionnaire containing the Athens Insomnia Scale by Soldatos, allowing klinimetric evaluation of sleep disorders reflecting mainly insomnia. Material Data were obtained from 200 professional soldiers. The results showed no pathological abnormalities of sleep study population, however, the results show some reduction in the prevalence of symptoms of sleep quality based on the selected factors. The health status of all the soldiers experiencing combat stress requires periodic and thorough control since the diagnosis of disorders is difficult and they can appear even after a long period of lived events. This may lead to look for other ways to deal with problems; the use of psychoactive substances or drug abuse. Therefore it is extremely important to use therapeutic activities.
Download file

Article file

Bibliography

1.Babbie, E. (2009). Podstawy badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Basińska, B. (2004). Dom to baza – funkcjonowanie rodzin żołnierzy pełniących służbę w warunkach ekstremalnych. In: O. Truszczyński, L. Konopka, K. Sikora, A. Rakowski, L. Kosiorek (eds.), Służba żołnierzy i funkcjonariuszy służb państwowych wykonujących zadania w warunkach ekstremalnych, tom 8 (pp. 55–69). Warszawa: Departament Wychowania i Promocji Obronności MON, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej w Wojsku.
3.Basińska, M. (2007). Inteligencja emocjonalna a typy zachowań i przeżyć w pracy w grupie żołnierzy zawodowych. Polskie Forum Psychologiczne, 12 (1), 80–92.
4.Bilikiewicz, A., Pużyński, S., Rybakowski, J., Wciórka, J. (2002). Psychiatria kliniczna. Wrocław: Wydawnictwo Medyczne Urban Partner.
5.Bramoweth, A.D., Germain, A. (2013). Deployment-related insomnia in military personnel and veterans. Curr. Psychiatry Rep., 15 (10), 401. DOI: 10.1007/s11920-013-0401-4.
6.Chou, H.W., Tzeng, W.C., Chou, Y.C., Yeh, H.W., Chang, H.A., Kao, Y.C., Huang, S.Y., Yeh, C.B., Chiang,, W.S., Tzeng N.S. (2016). Stress, Sleep and Depressive Symptoms in Active Duty Military Personnel. Am J Med Sci., 352 (2), 146–153. DOI: 10.1016/j.amjms.2016.05.013.
7.Dudek, B. (2003). Zaburzenie po stresie traumatycznym. Gdańsk: GWP.
8.Fornal-Pawłowska, M., Wołyńczyk-Gmaj, D., Szelenberger, W. (2011). Walidacja Ateńskiej Skali Bezsenności. Psychiatr. Pol., 45, 211–221.
9.Freeman, T., Kimbrell, T. (2004). Relationship of alcohol craving to symptoms of posttraumatic stress disorder in combat veterans. The Journal of Nervous and Mental Disease, 192 (5), 389–390.
10.Heitzman, J. (2009). Zaburzenia snu – przyczyna czy skutek depresji? Psychiatria Polska, XLIII (5), 499–511.
11.Korzeniewski, K. (2008). Zaburzenia psychiczne na współczesnym polu walki. Polski Merkuriusz Lekarski, XXIV, 144.
12.Martowska, K. (2012). Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych. Warszawa: Liberi Libri.
13.Mysliwiec, V., McGraw, L., Pierce, R., Smith, P., Trapp, B., Roth, B.J. (2013). Sleep disorders and associated medical comorbidities in active duty military personnel. Sleep., 36 (2), 167–174. DOI: 10.5665/sleep.2364.
14.Nowicki, Z., Grabowski, K., Cubała, W.J., Nowicka-Sauers, K., Zdrojewski, T., Rutkowski, M., Bandosz, P. (2016). Rozpowszechnienie subiektywnej bezsenności w populacji polskiej. Psychiatria Polska, 50 (1), 165–173.
15.Piórowski, K. (2008). Poczucie koherencji a style radzenia sobie ze stresem dowódców żołnierzy zawodowych. Polskie Forum Psychologiczne, 13 (1), 50–60.
16.Rasmus, P., Makowska, D., Stetkiewicz-Lewandowicz, A., Sobów, T., Machała, W. (2013). Poczucie koherencji a występowanie zaburzeń po stresie traumatycznym w grupie zawodowych żołnierzy uczestniczących w misji wojskowej poza granicami kraju – doniesienie wstępne. Anestezjologia i Ratownictwo, 7, 27–36.
17.Rusch, H.L., Guardado, P., Baxter, T., Mysliwiec, V., Gill, J.M. (2015). Improved Sleep Quality is Associated with Reductions in Depression and PTSD Arousal Symptoms and Increases in IGF-1 Concentrations. J Clin Sleep Med., 11 (6), 615–623. DOI: 10.5664/jcsm.4770.
18.Soldatos, C.R., Dikeos, D.G., Paparrigopuolos, T.J. (2000). Athens Insomnia Scale: validation of an instrument based on ICD-10 criteria. J Psychosom Res., 48 (6), 555–560.
19.Strelau, J., Zawadzki, B., Kaczmarek, M. (2009). Konsekwencje psychiczne traumy: uwarunkowania i terapia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
20.Tomaszewska, I. (2008). Turnusy leczniczo-profilaktyczne w systemie opieki psychologicznej nad uczestnikami misji poza granicami państwa. Polski Merkuriusz Lekarski, XXV, Suppl. 1 (29), 29–34.
21.Ulmer, C.S., Van Voorhees, E., Germain, A.E., Voils, C.I., Beckham, J.C. (2015). VA Mid-Atlantic Mental Illness Research Education and Clinical Center Registry Workgroup, A Comparison of Sleep Difficulties among Iraq/Afghanistan Theater Veterans with and without Mental Health Diagnoses. J Clin. Sleep Med., 11 (9), 995–1005. DOI: 10.5664/jcsm.5012.