Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543    OAI    DOI: 10.18276/cgs.2016.25-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 25
Das Wesen der Indexikalität im Sprachgebrauch
(Indeksykalność w użyciu języka)

Autorzy: Piotr Sulikowski
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny
Słowa kluczowe: indeksykalność znaczenie relacjonalne znaczenie leksykalne przekład literacki
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (231-244)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 1477

Abstrakt

Artykuł jest analizą problemu jednostek językowych w użyciu, które nie posiadają w danym kontekście użycia znaczenia leksykalnego, lecz jedynie znaczenie relacyjne. Przedstawiono w nim pokrótce stan badań w tym zakresie oraz sformułowano postulat utworzenia skali indeksykalności wypowiedzi i sformułowano wnioski nt. indeksykalności w różnych rodzajach tekstów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anscombe, Elisabeth. Intention. Oxford: Basil Blackwell, 1957.
2.Balcerzan, Edward. Tłumaczenie jako „wojna światów”. W kręgu translatologii i komparatystyki. Poznań: UAM, 2009.
3.Barańczak, Stanisław. Ocalone w tłumaczeniu. Kraków: A4, 2007.
4.Beaugrande, Robert-Alain de, Wolfgang Dressler. Einführung in die Textlinguistik. Tübingen: de Gruyter, 1981.
5.Berdychowska, Zofia. Personaldeixis. Typologie, Interpretation und Exponenten im Deutschen und im Polnischen. Kraków: Universitas, 2002.
6.Cappelen, Herman, Josh Dever. The Inessential Indexical. On the Philosophica Insignificance of Perspective and the First Person. Oxford: Oxford University Press, 2013.
7.Cicourel, Aaron V. „Etnometodologia“. In: Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej, hrsg. v. Edmund Mokrzycki, 221–302. Warszawa: PIW, 1984.
8.Diewand, Gabriele M. Deixis und Textsorten im Deutschen. Tübingen: de Gruyter, 1991.
9.Garfinkel, Harold. Studies in Ethnomethodology. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1967.
10.Goodman, Nelson. The Structure of Appearance. Massachusetts: Cambridge, 1951.
11.Goodman, Nelson. Struktura zjawiska. Übers. von Michał Szczubiałka. Wissenschaftliche Redaktion Paweł Kawalec.Warszawa: PWN, 2009.
12.Herbert, Zbigniew. Poezje. Gedichte. Übertragen und mit einem Nachwort von Karl Dedecius. Kraków: WL, 2000.
13.Husserl, Edmund. Logische Untersuchungen. Halle: Niemeyer, 1900/1901.
14.Ingarden, Roman. Das literarische Kunstwerk. Tübingen: Niemeyer, 1931, 1960, 1965, 1972.
15.Kaczmarski, Jacek. Utwory Jacka Kaczmarskiego. Opole: Alba, 1990.
16.Lesner, Emil, Piotr Sulikowski. Träger der (Un-)übersetzbarkeit in der künstlerischen Übersetzung. Eine kontrastive Analyse. Hamburg: Kovač, 2013.
17.Lyons, John. Semantik. Übers. von Jutta Schust, Bd. 2. München: Beck, 1983.
18.Majakovski, Vladimir. Простое как мычание. Petrograd: Parus, 1916.
19.Peirce, Charles. The Writings of Charles Peirce: A Chronological Edition. Bände 1–6, 8. Bloomington: Indiana University Press, 1982.
20.Przybyszewski, Stanisław. „Confiteor“. Życie 1/III. Kraków 1899.
21.Sulikowski, Piotr. Strategie und Technik der literarischen Übersetzung an ausgewählten Beispielen aus Bertolt Brechts „Hauspostille“ im Polnischen und Englischen. Szczecin: WNUS, 2008.
22.Sulikowski, Piotr. Mountains and Words. Tadeusz Różewicz’s Selected Poems in English. On Translation Techniques in the Language of Poetry. Hamburg: Kovač, 2013.
23.Sulikowski, Piotr. „Das Kulturmodell in der literarischen Übersetzung“. In: Die deutsche Sprache des 20. Jahrhunderts aus polnischer Sicht, hrsg. v. Anna Nieroda-Kowal, 103–120. Hamburg: Kovač, 2015.
24.Sulikowski, Piotr. I-Faktoren in der literarischen Übersetzung. Frankfurt a. M.: Lang, 2016.
25.Turner, Jonathan. Struktura teorii socjologicznej. Übers. v. Grażyna Woroniecka, Jacek Szmatka, Aleksander Manterys, Andrzej Mościskier, Kinga Wysieńska, Elżbieta Zakrzewska-Manterys, Marta Bucholc, Zbigniew Karpiński. Neuaufl. Warszawa: PWN, 2004.
26.Wotjak, Gerd. Untersuchungen zur Struktur der Bedeutung. Berlin: Akademie, 1977.