Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543    OAI    DOI: 10.18276/cgs
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / nr 25

Rok wydania:2016

Informacje

Redaktorzy tematyczni: Magdalena Lisiecka-Czop, Dorota Sośnicka, Piotr Sulikowski

Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Generativität der Autobiographie am Beispiel von Christa Wolfs „Kindheitsmuster“


(Generatywność autobiografii na przykładzie „Wzorców dzieciństwa” Christy Wolf)
18 (7-24) Harro Müller-Michaels Więcej
2.

Paula von Preradović’ Prosa vor dem Hintergrund der Polemik um die ,christliche Literaturʻ


(Proza Pauli von Preradović na tle sporu o ‘literaturę chrześcijańską’)
15 (25-39) Michael Sobczak Więcej
3.

„Hausierer im Interieur“: Außenseiterfiguren in Hermann Burgers Erzählungen


(‘Wewnętrzni domokrążcy’: Postaci outsiderów w opowiadaniach Hermanna Burgera)
25 (41-65) Dorota Sośnicka, Izabela Lisiecka Więcej
4.

Obst und Rosen: Angelika Reitzers Roman „Wir Erben“ im Blickfeld der (kultur)anthropologischen Literaturwissenschaft


(Owoce i róże: Powieść Angeliki Reitzer „Wir Erben” czytana z perspektywy antropologii kulturowej)
18 (67-84) Joanna Ławnikowska-Koper Więcej
5.

„Wünschelrute“ Deutsch: Über Sprachkritik und Sprachreflexion als Modi der Erinnerungshandlungen in Katja Petrowskajas „Vielleicht Esther“ (2014)


(Język niemiecki jako ‘czarodziejska różdżka’: Krytyka i refleksja języka jako formy funkcjonalizowania pamięci w powieści Katji Petrowskiej „Vielleicht Esther” (2014))
15 (85-99) Anna Rutka Więcej
6.

Aktivitätsmodelle der deutschen Frauenbewegung um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert in gesellschaftlicher und publizistischer Tätigkeit von Paulina Kuczalska-Reinschmit


(Modele aktywności niemieckiego ruchu kobiecego na przełomie XIX i XX wieku w działalności społecznej i publicystycznej Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit)
20 (101-120) Agata Zawiszewska Więcej
7.

Andere Sprache – anderes Denken: Eine Reflexion über die Beziehung von ‚sprachlich determinierter Weltansicht‘, ‚sprachlichem Relativitätsprinzip‘ und ‚Konstruktivismus‘


(Inny język – inne myślenie: refleksja na temat relacji ‘postrzegania świata determinowanego przez język’, ‘teorii relatywizmu językowego’ i ‘konstruktywizmu’)
29 (121-149) Gisela Ros Więcej
8.

Zu der Schnittstelle zwischen den konzeptuellen Metaphern und Konzeptualisierungen am Beispiel ausgewählter Nominalphrasen mit adjektivischem Attribut


(O mechanizmach kognitywnych na styku metafor konceptualnych i konceptualizacji na przykładzie wybranych fraz nominalnych z przydawką przymiotnikową)
18 (151-168) Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska Więcej
9.

Phraseologische Motiviertheit im Lichte der CTM-Theorie und der Theorie des bildlichen Lexikons


(Motywacja frazeologizmów w świetle teorii metafory konceptualnej i teorii leksykonu obrazowego)
20 (169-188) Anna Sulikowska Więcej
10.

Stilzüge der Internetepoche in der modernen deutschen Prosa


(Cechy stylistyczne epoki Internetu we współczesnej prozie niemieckiej)
17 (189-205) Olga Kostrova Więcej
11.

Das sprachliche Bild des Krieges als Zusammenspiel von Emotionen und Routinen im Bühnenstück „Krieg“ von Rainald Goetz: Eine linguistische Fallstudie


(Językowy obraz wojny a interakcja emocji i zrutynizowanych zachowań językowych w sztuce Rainalda Goetza „Krieg” [Wojna]: Lingwistyczne studium przypadku)
23 (207-229) Magdalena Zyga Więcej
12.

Das Wesen der Indexikalität im Sprachgebrauch


(Indeksykalność w użyciu języka)
14 (231-244) Piotr Sulikowski Więcej
13.

‚Worum es geht‘: Zum Funktionenspektrum eines Thematisierungs-Ausdrucks in der allgemeinen Wissenschaftssprache


(Wyrażenie wprowadzające temat ‘es geht um’ w języku naukowym: Aplikacje w artykułach filologicznych)
20 (245-264) Cordula Meißner Więcej
14.

Kritischer Nachruf‘ – eine neue Textsortenvariante?


(‘Krytyczne wspomnienie pośmiertne’ – nowy wariant rodzaju tekstu?)
19 (265-283) Anna Hanus Więcej
15.

Natur-Objekte WALD/ЛЕС und ihre Konzeptualisierung im Deutschen und Russischen


(Objekty naturalne WALD/ЛЕС oraz ich konceptualizacja w języku niemieckim i rosyjskim)
14 (285-298) Ekaterina Bespalova Więcej
16.

Zur Operation Merge in den unpersönlichen się ‚sich‘-Konstruktionen im Polnischen


(O operacji Merge w nieosobowych konstrukcjach z ‘się’ w języku polskim)
22 (299-320) Anna Pilarski Więcej
17.

‚Tempuskontrolle‘ im Deutschen und Polnischen


(‘Tense control’ – koreferencja form czasowych z realnym czasem)
16 (321-336) Witold Sadziński Więcej
18.

Roswitha Wisniewskis „Geschichte der deutschen Literatur Pommerns“ im Kontext der literarischen Pommernforschung


(„Historia niemieckiej literatury Pomorza Zachodniego” Roswithy Wisniewski w świetle badań literackich)
19 (337-355) Bartosz Wójcik Więcej
19.

Vergangenheit und Gegenwart in der Deutschschweizer Literatur – zwei Sammelbände von einem internationalen Forscherteam


(Przeszłość i teraźniejszość w niemieckojęzycznej literaturze szwajcarskiej – dwa tomy zbiorowe międzynarodowego zespołu badaczy)
21 (357-377) Karolina Matuszewska Więcej
20.

Eine integrative Auffassung des polnischen Nullsubjekts? Zum Buch von Anna Pilarski: „Das Nullsubjekt im Polnischen“


(Podmiot zerowy w języku polskim w ujęciu integrującym? O książce Anny Pilarski: „Das Nullsubjekt im Polnischen“)
13 (379-391) Małgorzata Osiewicz-Maternowska Więcej
*

30 Jahre Germanistik an der Universität Szczecin

5 (393-397) Magdalena Lisiecka-Czop Więcej
*

„Germanistik. Internationales Referatenorgan mit bibliographischen Hinweisen“ specjalnie dla Szczecina: Spotkanie z Ewą Dubowik-Baradoy, redaktor naczelną pisma

5 (397-401) Barbara Komenda-Earle Więcej
*

Codzienne pogranicze. Głosy publicystów, wybór i redakcja Bogdan Twardochleb. Szczecin: Kurier Szczeciński, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta, 2015, 255 s.

3 (401-403) Karol Czejarek Więcej
*

Mirosław Ilski: Słownik sportowy niemiecko-polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2013, 563 S.

4 (403-406) Ryszard Lipczuk Więcej
*

Bericht über die internationale Konferenz {DEUTSCH} und {DÄNISCH} im Stereotyp: Stereotypenwelten und ihre sprachlich-kulturellen Konstituierungsformen, 25.–27. Februar 2015, Odense

5 (406-410) Joanna Szczęk, Marcelina Kałasznik Więcej