Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 1/2013

Year of publication:2013
# Title Page range Authors Actions
*

Strona redakcyjna


(Editorial page)
1 (4-4) --- More
*

Spis treści


(Table of contents)
2 (5-6) --- More
1.

Wiara a uporczywa terapia


(Faith and persistent therapy)
10 (7-16) Henryk Wejman More
2.

Drugi Sobór Watykański – próba kontekstualnej interpretacji historycznej


(The Second Vatican Council - an attempt to make a contextual historical interpretation)
24 (17-40) Jan Walkusz More
3.

Kaznodziejstwo posoborowe: przed czy po odnowie?


(Preaching the post - conciliar: before or after renewal?)
16 (57-72) Andrzej Draguła More
4.

Homo naturae lupus est? Problem relacji człowieka i natury w ujęciu historycznym i współczesnym


(Homo Naturae Lupus Est? Problem of human relations and nature according to historical and comtemporary abstract)
18 (73-90) Janusz Bujak More
5.

Katechizm Kościoła Katolickiego ostatnim z dokumentów odnowy soborowej


(Catechism of the Catolic Church - last renewal of the conciliar documents)
16 (41-56) Andrzej Offmański More
6.

Il nero di Cluny contro il bianco di Cîteaux: aspetti simbolici e cromatici degli abiti monastici medievali


(The back of Cluny vs. The white of Citeaux: chromatic and symbolic aspects of medieval monastic garb)
16 (91-106) Diana Del Mastro More
7.

Sposoby opracowania akuminu. Jakub Masen i jego cykl epigramatyczny „De Iuda proditore”


(Methods of study acumen. Jacob Masen and his epigrammatic series de luda proditore)
26 (107-132) Jarosław Nowaszczuk More
8.

Etyka w zawodzie samorządowca, w aspekcie personalistycznym


(Ethics in a a local government job in a personalistic view)
8 (133-140) Tadeusz Dyk More
9.

Czy św. Ambroży był słabym teologiem? Nowatorskie aspekty nauki o Trójcy Świętej w dziele De fide


(Was st. Ambrose weak theologian? Innovative aspects of the doctorine of the st. Trinity in the De Fide work)
16 (141-156) Wojciech Zimny More
10.

Działalność duszpasterska ks. dr. Grzegorza Okroya TChr


(Priest dr Grzegorz Okroy SCH - Pastoral activities)
22 (157-178) Zofia Fenrych More
11.

Działalność duszpasterska o. dr. Władysława Siwka TJ w Szczecinie


(The pastoral activity of father dr Władysław Siwek SJ in Szczecin)
26 (179-204) Michał Siedziako More
12.

O działaniu, zaniechaniu i dopuszczeniu śmierci


(About the work, abandonment and approved death)
18 (205-222) Marcin Ferdynus More
13.

Jörg Lüer, Die katholische Kirche und die „Zeichen der Zeit”. Die Deutsche Kommission Justitia et Pax nach 1989, „Theologie und Frieden“ Bd. 44

1 (223-223) Grzegorz Chojnacki More
14.

S. Livingstone, Young people and new media. Childhood and the changing media environment, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC 2008

4 (227-230) Krzysztof Łuszczek More