Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2018.1-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 1/2018
Emotions in the context of the end of human life

Authors: Tadeusz Dyk
Pomorski Uniwersytet Medyczny

Marcin Kolwitz
Pomorski Uniwersytet Medyczny
Keywords: relationship sickness doctor family
Year of publication:2018
Page range:12 (267-278)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

As a consequence of cultural changes and technological progress in medicine, in nowadays societies there has been a shift in perception of death. Death becomes more often a taboo. At the same time, there are still difficulties in communication in relationship: dying patient- his environment- medical personnel. The solution of the difficulties mentioned above is possible thanks to certain skills: communication of a painful diagnosis by the doctors to the patient and his family as well as its acceptance by all the involved. It is crucial for all the participants of healing process (medical personnel, as well as the sick person and his family) to have awareness of natural psycho- and sociological reactions to traumatic events such as death. It is also necessary not to avoid the truth about the deadly sickness
Download file

Article file

Bibliography

1.Brehant J., Thanatos. Chory i lekarz w obliczu śmierci, tłum. U. Sudolska, Warszawa 1993.
2.Bujnowska-Fedek M.M., Wróblewska I., Przekazywanie pacjentowi i jego rodzinie złych i trudnych informacji dotyczących stanu zdrowia, w: Porozumiewanie się lekarza
3.z pacjentem i jego rodziną. Wybrane zagadnienia, red. A. Steciwko, J. Barański, Wrocław 2012.
4.Jankowska A.K., Postępowanie z dzieckiem i jego opiekunami. Porozumiewanie się z nastolatkiem, w: Porozumiewanie się lekarza z pacjentem i jego rodziną. Wybrane zagadnienia, red. A. Steciwko, J. Barański, Wrocław 2012.
5.Komorska M., Postawy wobec śmierci – wybrane zagadnienia, w: Szkice z socjologii medycyny, red. M. Libiszowska-Żółtkowska, M. Ogryzko-Wiewiórowska, W. Piątkowski, Lublin 1998.
6.Kubler-Ross E., Rozmowy o śmierci i umieraniu, tłum. I. Doleżal-Nowicka, Warszawa 1979.
7.Ostrowska A., Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa, Warszawa 1997.
8.Ślipko T., Bioetyka. Najważniejsze problemy, Kraków 2009.
9.Taranowicz I., Kawczyńska-Butrym Z., Śmierć jako zjawisko społeczne, w: Elementy socjologii dla pielęgniarek, red. I. Taranowicz, A. Majchrowska, Z. Kawczyńska-Butrym, Lublin 2000.
10.Wrona-Polańska H., Psychologiczne aspekty informowania pacjentów o chorobie, w: Psychologiczny wymiar zdrowia, kryzysu i choroby, red. D. Kubacka-Jasiecka, T.M. Ostrowski, Kraków 2005.