Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.4.36-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 4 (36) 2016
Certificates as a Way to Regulate Functioning of Tourist Entities on the Spa & Wellness Services Market

Authors: Małgorzata Januszewska
Wrocław University of Economics, Poland

Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska
The Angelus Silesius University of Applied Sciences in Wałbrzych

Elżbieta Nawrocka
Wrocław University of Economics, Poland
Keywords: certificate SPA & wellness services market barriers for functioning of tourist entities
Year of publication:2016
Page range:9 (45-53)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Goal of the paper is to describe certificates of hotel objects operating in the market of SPA & wellness services as a way of its functioning. This paper is based on analysis of literature, manyyears observances of the authors as well as results of questionnaires conducted in 20 SPA & wellness objects located in Lower-Silesia health resorts. There were identified two barriers: no categorization of the SPA & wellness objects as well as unambiguity of interpretation of law provisions regarding competences of the personnel. A way to limit them is certification which is a way to regulate functioning of the SPA & wellness market.
Download file

Article file

Bibliography

1.Comfortum (2014). Certyfikacja obiektów SPA & WELLNESS. Available at: http://spa-certyfikat.pl/wp-content/uploads/2014/05/podrecznik_certyfikacyjny.pdf (1.03.2016).
2.Dembe, A.E., Boden, L.I. (2000). Moral Hazard: A Question of Morality? New Solutions, 10 (3), 257–279.
3.DiLorenzo, T. (2011). A Note on the Canard of “Asymmetric Information” as a Source of Market Failure. The Quarterly Journal of Austrian Economics, 14 (2), 249–255.
4.Folland, Sh., Goodman, A.C., Stano, M. (2010). The economics of Health and Health Care. Boston (MA): Prentice Hall.
5.Jańczak, K., Patelak, K. (2014). Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2013 roku. Łódź: Activ Group.
6.Kotler, P. (2006). Kotler o marketingu. Jak tworzyć, zdobywać i dominować na rynkach. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
7.Ordinance of the Minister of Science and Higher Education dated 12.07.2007 on education standards for particular majors and levels of education as well as establishing and terms and conditions which a school/university must meet to conduct inter-major studies and macro-majors, Journal of Acts no. 164, item 1166.
8.PTMEiAA (2014). Stanowisko PTMEiAA w sprawie wykonywania zabiegów lekarskich z zakresu medycyny estetycznej przez osoby nieuprawnione. Available at: http://www.ptmeiaa.pl/wiadomosci/komunikaty/stanowisko-ptmeiaaw-sprawie-wykonywania-zabiegow-lekarskich-z-zakresu-medycyny-estetycznej-przez-osoby-nieuprawnione (1.03.2016).
9.Rapacz, A. (ed.) (1998). Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku. Wrocław: AE we Wrocławiu.
10.Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.07.2007, w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe i makrokierunki (2007). Dz.U.164.1166.
11.Spence, M. (1973). Job Market Signaling. Quarterly Journal of Law and Economics, 87 (3). Available at: http://www-bcf.usc.edu/shaddin/cs590fa13/papers/jobmarketsignaling.pdf.
12.Topczewski, A. (2007). Niemieckie standardy w Polsce. Spa Business, 3 (05), 16–18.
13.Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2013 roku (2014). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
14.Ustawa z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej, Dz.U. 2011.112.654.
15.Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (1997). Dz.U. 1997.28.152.
16.Ustawa z dnia 6.09.2001, Prawo farmaceutyczne (2001). Dz.U. 2001.26.1381.
17.Varian, H.R. (1998). Market for Information Goods. Available at: http://people.ischool.berkeley.edu/~hal/Papers/japan/