Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 2 (38) 2017

Year of publication:2017

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Usługi prozdrowotne w turystyce uzdrowiskowej jako źródła wartości w ekonomii i kulturze fizycznej. Próba identyfikacji


(Health Services in Spa Tourism as a Source Values in Economics and Physical Culture. Attempt to Identify)
12 (7-18) Andrzej Hadzik, Rajmund Tomik More
2.

Infrastruktura żeglarska na europejskich wodach morskich: geneza, funkcje, struktura, topografia


(Tourist Sailing Infrastructure on European Maritime Areas: Origins, Functions, Structure and Topography)
12 (19-30) Leszek Butowski More
3.

Kształcenie kadry hotelarskiej w szkołach średnich i wyższych w Polsce na tle wybranych krajów Europy


(Assessment of the Process of Educating the Hotel Staff at Secondary Schools and Higher)
16 (31-46) Piotr Dominik More
4.

Możliwości zastosowania metody Mystery Shopping w ocenie jakości usług turystycznych. Studium przypadku – Termy w Białce Tatrzańskiej


(Possibilities of Application of Method of Mystery Shopping in the Assessment of Quality of Tourist. Case Study Termy in Bialka Tatrzanska)
14 (47-60) Zygmunt Kruczek, Kinga Cieszkowska More
5.

Kształtowanie postaw studentów jako przejaw społecznej odpowiedzialności uczelni w kształceniu kadr turystycznych


(Shaping student attitudes as a manifestation of the university’s social responsibility in tourism education)
11 (61-71) Magdalena Maćkowiak, Anna Jęczmyk, Jarosław Uglis More
6.

Wykorzystanie programów lojalnościowych w praktyce funkcjonowania biur podróży w Polsce


(Implementation of Loyalty Programs in Practice of Travel Agencies in Poland)
12 (73-84) Izabela Michalska-Dudek More
7.

Znaczenie agroturystyki w dochodowości gospodarstw rolnych na przykładzie Polski południowo-wschodniej


(The Importance of Agritourism in Income of Generation of Farms on the Example of South-Eastern Poland)
10 (85-94) Ewa Pałka-Łebek More
8.

Wiedza o nabywcach usług turystycznych w świetle badań ankietowych biur podróży w Polsce


(Knowledge About Clients of Tourist Services in the Light Travel Agencies in Poland)
10 (95-104) Andrzej Rapacz, Izabela Michalska-Dudek More
9.

Biroturystyka jako nowy trend turystyczny w Warszawie


(Beer Tourism as a New Tourist Trend in Warsaw)
10 (105-114) Anna Sieczko More
10.

Atrakcyjność turystyczna miasta Przemyśla w opinii mieszkańców oraz turystów


(Tourist Attractiveness of The City of Przemyśl in the Opinion of its Inhabitants and Tourists)
18 (115-132) Izabela Cichocka, Jan Krupa More
11.

Wybrane instrumenty marketingu usług agroturystycznych na Roztoczu


(Pricing, promotion and agro-tourism services distribution in Roztocze)
12 (133-144) Sylwia Golian More
12.

Turystyka jako specjalizacja gospodarcza polskich regionów nadmorskich


(Tourism as the Economic Specialization of the Polish Coastal Regions)
11 (145-155) Ewa Hącia More
13.

Funkcja turystyczna jako czynnik aktywizujący miasta województwa świętokrzyskiego


(Tourist Function As an Activator for Towns and Cities of the Świętokrzyskie Voivodeship)
11 (157-167) Iwona Kiniorska, Sabina Partyka More
14.

Czynniki wpływające na bezpieczeństwo uprawiania turystyki żeglarskiej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego


(Factors Affecting the Safety Of Nautical Tourism on the Example of West Pomeranian Province)
11 (169-179) Aleksandra Łapko, Agnieszka Mąkosza, Tomasz Zalewski More
15.

Rola i znaczenie klastrów w rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim


(The Role and Importance of Clusters in Development of Tourism in of the Świętokrzyski Voivodship)
9 (181-189) Ewa Pałka-Łebek, Janina Wrońska-Kiczor More