Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.129-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 129 2017
Proinnowacyjny rozwój regionalny w Polsce jako kryterium analizy skupień

Autorzy: Rafał Klóska
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: innowacyjność rozwój regionalny klasyfikacja
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (143-151)
Klasyfikacja JEL: O18 C19 R59
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zwiększenie potencjału do tworzenia, dyfuzji i absorpcji innowacji jest dziś jednym ze strategicznych wyzwań polityki regionalnej. Przy współczesnych uwarunkowaniach innowacyjność staje się bowiem determinantą rozwoju regionalnego. Najczęściej badacze skupiają się na rozpoznaniu jednego z tych zjawisk wielowymiarowych, ale stosunek zachodzący między nimi pozwala rozpatrywać je nie tylko osobno, ale też razem. Merytorycznie jest to o tyle uzasadnione, że przy całej złożoności, zarówno innowacyjności regionów, jak i rozwoju regionalnego, obie te kategorie ekonomiczne mają prowadzić do pozytywnych zmian wzrostu ilościowego i postępu jakościowego określonych przestrzeni. Ich składowe, często trudne do uchwycenia, a niekiedy o substytucyjnym charakterze, komplementarnie się uzupełniają na drodze do tego samego celu. Starannie wybrane metody wielowymiarowej analizy statystycznej (WAS) wykorzystano w badaniach empirycznych, w wyniku których pogrupowano województwa w Polsce ze względu na proinnowacyjny rozwój regionalny. Celem artykułu jest bowiem klasyfikacja obiektów wielocechowych na podstawowym poziomie regionalnym w Polsce, z uwagi na przyjęte nadkryterium pozwalające rozpatrywać łącz¬nie innowacyjność regionów i rozwój regionalny.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Basiura, B. (2005). Empiryczny test jednorodności dla metody Warda stosowanej do analizy zbioru województw Polski. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1076: Taksonomia, 12. Klasyfikacja i analiza danych-teoria i zastosowania, 171-179.
2.Grabiński, T. (1992). Metody taksonometrii. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
3.Grabiński, T., Sokołowski, A. (1984). Z badań nad efektywnością wybranych procedur taksonomicznych. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 181, 63-80.
4.Klóska, R. (2014). Rozwój regionalny w Polsce - studium teoretyczno-badawcze. W: L. Woszczek, T. Grabiński, A. Tabor (red.), Kompetencje, wiedza, umiejętności. Teoria i praktyka w roz¬woju nauki, społeczeństwa i gospodarki (s. 133-140). Chrzanów: Wydawnictwo WSPiM w Chrzanowie.
5.Klóska, R. (2015). Innowacyjność jako determinanta rozwoju regionalnego w Polsce. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
6.Klóska, R. (2016). Proinnovative Regionalentwicklung in Polen. Ekonomiczne Problemy Usług, 125, 201-211.
7.Migdał-Najman, K. (2011). Ocena jakości wyników grupowania - przegląd bibliografii. Przegląd Statystyczny, 3-4, 281-299.
8.Milligan, G.W. (1996). Clustering Validation: Results and Implications for Applied Analyses.
9.W: P. Arabie, L.J. Hubert, G. de Soete (red.), Clustering and Classification. Singapore: World Scientific.
10.Milligan, G.W., Cooper, M.C. (1985). An Examination of Procedures for Determining the Number of Clusters inaData Set. Psychometrika. 2, 159-179.
11.Ward, J.H. (1963). Hierarchical grouping to optimize an objective function. Journal of the American Statistical Association, 58, 236-244.