Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 19.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Analiza wskaźników rozwoju zrównoważonego gmin zlokalizowanych na obszarach chronionych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/2 2015 2015 Przejdź
2. Podstawowa klasyfikacja komunikacji marketingowej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Przejdź
3. Analiza bezrobocia w Polsce w latach 2004–2014
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/1 2015 2015 Przejdź
4. Specjalne serwisy internetowe a kształtowanie warunków funkcjonowania osób niepełnosprawnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
5. Klasyfikacja statystyczna towarów a wybór stawki VAT dla produktów spożywczych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
6. Identyfikacja kluczowych sektorów polskiej gospodarki z wykorzystaniem analizy input-output
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Przejdź
7. Biroturystyka jako nowy trend turystyczny w Warszawie
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Przejdź
8. O problemie wyodrębniania subdyscyplin socjologicznych. Status naukowy socjologii morskiej.
(Studia Maritima)
Vol. 28 2015 2015 Przejdź
9. Obligacje w polityce rachunkowości banków spółdzielczych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
10. Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej w mikro i małych przedsiębiorstwach
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Przejdź
11. The Systematics of Intellectual Capital (a discussion of current concepts)
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
12. Proinnowacyjny rozwój regionalny w Polsce jako kryterium analizy skupień
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Przejdź
13. Wykorzystanie uogólnionej miary odległości do klasyfikacji województw według efektywności form aktywizacji zawodowej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Przejdź
14. Przyczynek do dyskusji o klasyfikacji województw w Pol-sce pod względem innowacyjności
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
15. Obraz Neapolu w wybranych opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Przejdź
16. Zastosowanie liniowego porządkowania obiektów w ocenie obrotu lokalami mieszkalnymi w ujęciu województw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/1 2018 2018 Przejdź
17. Klasyfikacja miast w Polsce w oparciu o kryterium konkurencyjności mierzonej poziomem wydatków
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Przejdź
18. Katalog biblioteczny Gimnazjum Królewskiego i Miejskiego w Szczecinie : charakterystyka dokumentu w świetle idei Gabriela Naudé i Gottfrieda Wilhelma Leibniza
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2020 2020 Przejdź
19. A Proposal for Reclassifying Causes of Death in Transylvania (1850–1920): The HCDT System
(Przeszłość Demograficzna Polski)
44, 2022 2022 Przejdź
Strona