Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189     eISSN: 2719-4345    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2022.44-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 44, 2022
A Proposal for Reclassifying Causes of Death in Transylvania (1850–1920): The HCDT System
(Propozycja ponownej klasyfikacji przyczyn zgonów w Transylwanii (1850–1920). System HCDT)

Autorzy: Elena Crinela Holom ORCID
Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca Centre for Population Studies

Nicoleta Hegedűs ORCID
Babeș-Bolyai University/ Romanian Academy, Cluj-Napoca Centre for Population Studies/ George Bariț Institute of History
Słowa kluczowe: przyczyny zgonów księgi parafialne HPDT klasyfikacja ICD-10 System HCDT
Rok wydania:2022
Liczba stron:22 (7-28)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 255

Abstrakt

Nasze badania dotyczą zagadnień związanych z procesem klasyfikacji przyczyn zgonów i wykorzystują informacje z parafialnych ksiąg pochówków zgromadzone w Historycznej Bazie Danych Ludności Transylwanii (HPDT). Obejmują one okres od 1850 do 1920 r. W pierwszej fazie prac przyczyny zgonów zostały poddane kilku procesom standaryzacji, równoważności anglojęzycznej i dostosowaniu do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (Rewizja 10 – ICD-10), tj. systemu często stosowanego w obszarze badań demografii historycznej. Na późniejszym etapie opracowaliśmy schemat klasyfikacji odpowiedni dla minionych populacji Transylwanii. W konsekwencji system Historycznych Przyczyn Śmierci w Transylwanii (HCDT) ma mniej rozbudowaną taksonomię, składającą się tylko z ośmiu rozdziałów z kilkoma podgrupami, które uwzględniają realia historyczne Transylwanii. System HCDT może być wykorzystywany jako narzędzie badawcze, które spełnia specyficzne potrzeby demografii historycznej i historii medycyny; jest w stanie wspomóc udzielanie trafnych odpowiedzi na funda-mentalne pytania dotyczące umieralności w przeszłości. Schemat zaproponowany w naszych badaniach może potencjalnie zostać wykorzystany do analiz porównawczych z innymi regionami i populacjami historycznymi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bolovan, Ioan, Transilvania între Revoluția de la 1848 şi Unirea din 1918: Contribuții demografice. Cluj-Napoca: Centrul de Studii Transilvane: Fundația Culturală Română, 2000.
2.Bolovan, Ioan, Bogdan Crăciun, Diana Covaci, Luminița Dumănescu, Elena Crinela Holom, Daniela Mârza, and Angela Cristina Lumezeanu. “Historical Population Database of Transylvania: A Database Manual.” Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Digitalia 64 (2019): 9–84.
3.Caselli, Graziella. “National Differences in the Health Transition in Europe.” Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History 29 (July 1, 1996), 3: 107–25.
4.Covaci, Diana, Daniela Deteşan, and Elena Crinela Holom. “Laic Laws Governing the Romanian Families in Transylvania in the Second Half of the 19th Century.” In: Families in Europe between the 19th and the 21st Centuries: From the Traditional Model to Contemporary PACS, eds. Antoinette Fauve-Chamoux, and Ioan Bolovan. Supplement to the Romanian Journal of Population Studies: 575–591. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2009.
5.Coroian, Georgiana I. “Application of ICD-10 on the Causes of Death from the Reformed-Calvinist Burial Parish Registers in the Mureș Valley, Transylvania.” Philobiblon. Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in the Humanities 24 (2019): 127–141.
6.Dribe, Martin, and Luciana Quaranta. “The Scanian Economic-Demographic Database (SEDD).” Historical Life Course Studies 9 (2020): 158–172.
7.Elo, Irma T., Pekka Martikainen, and Mikko Myrskylä. “Socioeconomic Status across the Life Course and All-cause and Cause-specific Mortality in Finland.” Social Science & Medicine 119 (2014): 198–206.
8.Ericsson, Malin, Nancy L. Pedersen, Anna L. V. Johansson, Stefan Fors, and Anna K. Dahl Aslan. “Life-course Socioeconomic Differences and Social Mobility in Preventable and Non-preventable Mortality: A Study of Swedish Twins.” International Journal of Epidemiology 48 (2019): 1701–1709.
9.Debiasi, Enrico, and Martin Dribe. “SES Inequalities in Cause-specific Adult Mortality: A Study of the Long-term Trends Using Longitudinal Individual Data for Sweden (1813–2014).” European Journal of Epidemiology 35 (2020): 1043–1056.
10.Holom, Elena Crinela, Nicoleta Hegedűs, and Ioan Bolovan. “Quantitative Perspective on Violent Deaths in Transylvania between the Mid-19th Century and the End of the First World War: Tentative Findings.” Transylvanian Review 30 (2021), 1: 48–64.
11.Janssens, Angélique. “Constructing SHiP and an International Historical Coding System for Causes of Death.” Historical Life Course Studies 10 (2021), special issue 3: 64–70.
12.Lerner, Monroe. Modernization and Health: A Model of the Health Transition. Paper presented at the American Public Health Association Conference (San Francisco, November 1973).
13.Lindmeier, Christian. WHO Releases New International Classification of Diseases (ICD 11). Accessed 15.10.2020. https://www.who.int/news/item/18-06-2018-whoreleases-new-in-ternational-classification-of-diseases- (icd-11).
14.Lumezeanu, Angela. “Insight into Designing and Building a Historical Population Database”. Romanian Journal of Population Studies 12 (2018), 2: 77–98.
15.Moldovan, Liviu. “Înregistrarea de către biserici a botezaților, cununaților și înmormântărilor în Țările Române în sec. XVIII–XIX.” In: Populație și societate vol. 3, ed. Ștefan Pascu, 137–142. Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1980.
16.Omran, Abdel R. “The Epidemiological Transition: A Theory of the Epidemiology of Population Change,” Milbank Memorial Fund Quarterly 49 (1971): 509–538.
17.Rotar, Marius. “Death Inspectors or the ‘Professionals’ of Death during Late Nineteenth and Early Twentieth Century Transylvania.” Mortality 17 (2012): 240–255.
18.Sáinz-Otero, Ana-María, Antonio-Jesús Marín-Paz, and José Almenara Barrios. “The Classification of Causes of Historical Mortality (CCHM): A Proposal of the Study of Death Records.” Plos one 15 (2020) 4: e0231311.
19.Westberg, Annika, Elisabeth Engberg, and Sören Edvinsson. “A Unique Source for Innovative Longitudinal Research: The POPLINK Database”. Historical Life Course Studies 3 (2016): 20–31.
20.Wolleswinkel-Van Den Bosch, Judith H., Frans W. A Van Poppel, and Johan P Mackenbach. “Reclassifying Causes of Death to Study the Epidemiological Transition in the Netherlands, 1875–1992.” European Journal of Population 12 (1996): 327–361.