Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu
CC BY-SA   DOAJ

Lista wydań / nr 129 2017

Rok wydania:2017
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na inwestycje i wzrost polskiej gospodarki

15 (5-19) Grażyna Ancyparowicz Więcej
2.

Polityka w zakresie podatku od nieruchomości na przykładzie miast wojewódzkich

12 (21-32) Adam Adamczyk, Dawid Dawidowicz Więcej
3.

Analiza wydatków inwestycyjnych miast na prawach powiatu na przykładzie województwa łódzkiego

8 (33-40) Kamil Borowski Więcej
4.

Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego na tle państwowego długu publicznego i jego struktura

12 (41-52) Wojciech Bożek Więcej
5.

Finansowanie hybrydowe w sektorze finansów publicznych w Polsce

12 (53-64) Krystyna Brzozowska Więcej
6.

Znaczenie testu prywatnego inwestora w ocenie efektywności inwestycji publicznych

12 (65-76) Maciej Cieślukowski Więcej
7.

Wpływ funduszy europejskich na rozwój społeczno-gospodarczy województw w Polsce

11 (77-87) Rafał Czyżycki Więcej
8.

Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rynek pracy osób młodych na przykładzie województwa zachodniopomorskiego w perspektywie finansowej 2014-2020

14 (89-102) Karolina Drela Więcej
9.

Zarządzanie finansami gospodarstw domowych oraz jednostek sektora finansów publicznych - podobieństwa i różnice

13 (103-115) Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj, Rafał Koczkodaj Więcej
10.

Efektywność projektów PPP w obszarze termomodernizacji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce

13 (117-129) Dagmara Hajdys, Dorota Burzyńska Więcej
11.

Niestandardowe instrumenty finansowania jednostek samorządu terytoerialnego

12 (131-142) Dorota A. Hałaburda Więcej
12.

Proinnowacyjny rozwój regionalny w Polsce jako kryterium analizy skupień

9 (143-151) Rafał Klóska Więcej
13.

Kontrakt samorządowy jako nowy instrument finansowania zintegrowanych działań w ramach partnerstw lokalnych we wdrażaniu polityki spójności Unii Europejskiej 2014-2020

12 (153-164) Magdalena Kogut-Jaworska, Bogdan Wankiewicz Więcej
14.

Smart city jako forma rozwoju miasta zrównoważonego i fundament zdrowych finansów miejskich

11 (165-175) Alicja Korenik Więcej
15.

Podejścia i metody w badaniu efektywności szpitali samorządowych w Polsce

14 (177-190) Dorota Korenik Więcej
16.

Gminy i spółki gminne w rządowym programie popierania budownictwa mieszkaniowego

13 (191-203) Małgorzata Ofiarska Więcej
17.

Podatkowoprawne instrumenty wspierania nowych inwestycji w programach pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w wybranych „uchwałach pomocowych" gmin

14 (205-218) Zbigniew Ofiarski Więcej
18.

Zielone obligacje rządowe

9 (219-227) Maciej Pawłowski Więcej
19.

Ryzyko w jednostkach samorządu terytorialnego jako element kontroli zarządczej

15 (229-243) Beata Sadowska Więcej
20.

Inwestycja w rozwój kompetencji kluczowych wśród dzieci i młodzieży - studium przypadku

11 (245-255) Małgorzata Skweres-Kuchta Więcej
21.

Wykorzystanie analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego dla potrzeb przedsięwzięć rewitalizacyjnych na przykładzie miasta Łodzi

12 (257-268) Magdalena Ślebocka Więcej
22.

Wieloletnia prognoza finansowa a zrównoważenie finansów sektora samorządowego. Przykład największych miast w Polsce

10 (269-278) Tomasz Uryszek Więcej
23.

Możliwości finansowania działalności inwestycyjnej przez gminy województwa podkarpackiego

14 (279-292) Jolanta Zawora, Paweł Zawora Więcej
24.

Finansowanie obszarów prawnie chronionych na przykładzie Białowieskiego Parku Narodowego

12 (293-304) Wojciech Zbaraszewski Więcej