Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / t. 27 2016

Year of publication:2016

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Doradztwo rolnicze wobec nowych wyzwań

18 (7-24) Zbigniew Brodziński More
2.

Struktura dochodów i wydatków budżetowych na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne w 2016 roku

13 (27-39) Andrzej Czyżewski More
3.

Ekonomiczne i środowiskowe aspekty stosowania pestycydów w rolnictwie

12 (41-52) Barbara Gołębiewska, Tomasz Pajewski More
4.

Nowoczesna analityka biznesowa na rzecz zrównoważonego rozwoju- stan, kierunki, wyzwania

10 (53-62) Zbigniew Gontar More
5.

Dochody i warunki życia ludności Unii Europejskiej - wybrane aspekty

13 (63-75) Urszula Grzega More
6.

Innowacje w procesie magazynowania na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa w aspekcie zrównoważonego rozwoju

9 (77-85) Izabela Kudelska, Natalia Pawlak More
7.

Czynniki produkcji oraz ich efektywność w gospodarstwach różnych typów rolniczych w świetle FADN

10 (87-96) Maria Jolanta Orłowska More
8.

Lean Production jako innowacja w przedsiębiorstwie - badania przeprowadzone w województwie wielkopolskim

12 (99-110) Natalia Pawlak, Izabela Kudelska More
9.

Aktywność czy bierność na obszarach wiejskich w województwie zachodniopomorskim

11 (111-121) Beata Będzik More
10.

Wdrażanie i warunki realizacji wybranego typu pakietu programu rolnośrodowiskowego w ramach PROW 2007-2013 w województwie zachodniopomorskim

13 (123-135) Monika Pradziadowicz More
11.

Aktywność turystyczna właścicieli gospodarstw agroturystycznych

12 (137-148) Magdalena Pruszczyńska, Marlena Prochorowicz More
12.

Zagrożenia rozwoju gospodarstw rybackich a zrównoważona akwakultura w Polsce

12 (149-160) Ewa Siemianowska, Agnieszka A. Barszcz, Monika Radzymińska, Krystyna A. Skibniewska, Janusz Guziur More
13.

Challenges of the labor market for SME in rural areas of West Pomeranian province

12 (163-174) Bogusław Stankiewicz More
14.

Problematyka konkurencyjności przedsiębiorstw - wybrane aspekty teorii

12 (175-186) Bogusław Stankiewicz, Marlena Prochorowicz More
15.

Rozwój lokalny gmin na przykładzie badań własnych

14 (189-202) Marek Stych More
16.

Uwarunkowania i perspektywy rozwoju polskiego sektora transportu drogowego w aspekcie zmian strukturalnych zachodzących w Unii Europejskiej

17 (205-221) Błażej Suproń More
17.

Zmiany na rynku ziemi rolniczej w Polsce

17 (223-239) Stanisław Urban More
18.

Innowacyjność a zatrudnienie w kontekście strategii "Europa 2020"

15 (241-255) Andrzej Wójcik More