Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / t. 36 2018

Year of publication:2018
# Title Page range Authors Actions
1.

POMIAR EFEKTYWNOŚCI W PODMIOTACH LECZNICZYCH


(Measurement of effectiveness in healthcare entities)
16 (7-22) Piotr Derkowski More
2.

ULGA NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ JAKO PODATKOWA ZACHĘTA DO PONOSZENIA NAKŁADÓW W OBSZARZE B+R


(Relief for research and development as a tax incentive to incur expenditures on R & D area)
14 (23-36) Katarzyna Goyke More
3.

EKONOMIA SPOŁECZNA JAKO SKUTECZNY INSTRUMENT REINTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ


(Social economy as an effective instrument of social-professional reintegration)
19 (37-55) Agata Lewandowska More
4.

PROBLEMATYKA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO POLSKI NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ


(Energetic safety of Poland and region)
12 (57-68) Artur Bielan, Marcin Sobieraj More
5.

TRENDY W GOSPODARCE KRAKOWA W LATACH 2015–2017


(Krakow trends in the economy in the years 2015 –2017)
17 (69-85) Anna Stec, Konrad Sarzyński More
6.

LUKA KOMPETENCYJNA WŚRÓD KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW W DOBIE GOSPODARKI 4.0


(Competency gap in Industry 4.0)
12 (87-98) Katarzyna Warcholak, Katarzyna Dąbrowska More