Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2016.28-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 28 2016
Samorząd terytorialny i jego udział w organizacji imprez biegowych

Autorzy: Ewa Kasperska

Marcelina Kondratowicz
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (135-148)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The aim of the article is to evaluate the interest of local government in the organization (or co-participation in the organization) of running events taking place within their boundaries, as well as, the degree of running events being used to promote the region and its natural values. To assess the involvement of local governments in the organisation process, running events held in Poland in the second half of 2016 were analysed. Based on the available regulations, 964 running events were classified by the organizer of the run and the purpose of the event. The obtained data shows that local councils are involved in the organization of every third event; and boroughs in 14%. Among the local governments, Podkarpackie district is pre-eminent and Malopolskie displays the lowest level of involvement. Regarding objectives, every third running event is designed to promote municipality, every fourth - region, and every fifth - natural values. These objectives are mostly present in events taking place in Pomorskie and Warmińsko – Mazurskie district. The weakest emphasis on the promotion of municipality during the running events puts Lubuskie, region – Opolskie and natural assets – Kujawsko-Pomorkie district. Translated by Elżbieta Nazari
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czajkowska-Matosiuk K., Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach, C.H. Beck, Warszawa 2014. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. DzU 1997 r. nr 78, poz. 483; Leksykon budżetowy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/ BASLeksykon.xsp?id=ADCDAB77EB4E2875C1257A6100370ABA&litera=S&S ession ID=lhuwpqzh (dostęp 20.10.2016). Ustawa o samorządzie gminnym, z dnia 8.03.1990, Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 17 marca 2016 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym, DzU z 2016 r. poz. 446. Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, DzU 2016 r. poz. 239. Ustawa z 24 lipca 1998 r. O wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. DzU nr 96 poz. 603. Ustawa z 25 czerwca 2010 r. O sporcie DzU z 2014 r. poz. 715 z późn. zm. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. O finansach publicznych, DzU 2009 nr 157 poz. 1240. Ustawa z 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym. DzU 1998 nr 91 poz. 578. Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. DzU 1998 nr 91 poz. 576. W jakiej formie są OSiRy, sportplus, 05/2012; http://www.esportplus.pl/index.php?act=artic- le&sub= view&id=8287 (dostęp 18.10.2016). www.arc.com.pl/polacy_docenili_sport-40999562-pl.html, (dostęp 20.10.2016). www.maratonypolskie.pl/mp_index.php, (dostęp 20.10.2016).