Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 28 2016

Rok wydania:2016

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Potencjał turystyki opartej na walorach przyrodniczych w przygranicznych powiatach województwa warmińsko-mazurskiego

14 (7-20) Renata Anisiewicz Więcej
2.

Turystyka w podregionach przygranicznych – analiza statystyczna

14 (21-34) Iwona Bąk Więcej
3.

Obszary przyrodnicze a rozwój turystyki w gminach powiatu poznańskiego

16 (35-50) Hanna Borucińska-Bieńkowska Więcej
4.

Teoretyczna równowaga i praktyczna nierównowaga ekonomiczna

28 (51-78) Hubert Bronk, Agnieszka Kwarcińska Więcej
5.

Potencjał turystyczny Uzdrowiska Cieplice Śląskie-Zdrój w ocenie kuracjuszy zagranicznych

14 (79-92) Jolanta Barbara Jabłonkowska, Justyna Cieplik Więcej
6.

Ochrona ekologiczna Morza Bałtyckiego powinnością cywilizacyjną

16 (93-108) Włodzimierz Deluga Więcej
7.

Ruch turystyczny na obszarze Puszczy Białowieskiej w świetle badań

14 (109-122) Mikołaj Jalinik Więcej
8.

Determinanty sukcesu organizacji masowej imprezy biegowej na przykładzie biegu ulicznego „Nocna Ściema"

12 (123-134) Ewa Kasperska, Mirosław Kasperski Więcej
9.

Samorząd terytorialny i jego udział w organizacji imprez biegowych

14 (135-148) Ewa Kasperska, Marcelina Kondratowicz Więcej
10.

Aspekt agroturystyki w rozwoju lokalnym

14 (149-162) Agata Kielesińska Więcej
11.

Działania z zakresu rewitalizacji służące edukacji ekologicznej na wybranym przykładzie

14 (163-176) Marcin J. Małuszyński, Sylwia Gajewska, Ilona Małuszyńska Więcej
12.

Ekonomia społeczna w Polsce

12 (177-188) Wiesław M. Maziarz Więcej
13.

Ocena jakości zagospodarowania Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza

10 (189-198) Anna Mazurek-Kusiak Więcej
14.

Potencjał turystyczny i rekreacyjny gminy Cedynia

16 (199-214) Agnieszka Mąkosza, Estera Tarasewicz Więcej
15.

Finansowanie rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych w regionalnych programach operacyjnych w perspektywach finansowych Unii Europejskiej w latach 2007–2013 i 2014–2020

12 (215-226) Beata Meyer, Aleksander Panasiuk Więcej
16.

Właściwości inwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

14 (227-240) Antoni Mickiewicz, Bartosz Mickiewicz Więcej
17.

Uwarunkowania rozwoju turystyki transgranicznej na Zalewie Wiślanym

16 (241-256) Tadeusz Palmowski Więcej
18.

Ekonomiczna wartość bezpieczeństwa na szlakach turystycznych na Rysy, Giewont i na Orlej Perci

10 (257-266) Zbigniew Piepiora, Magdalena Ewelina Godlewska Więcej
19.

Rekreacyjna wartość Tatrzańskiego Parku Narodowego

12 (267-278) Zbigniew Piepiora, Magdalena Ewelina Godlewska Więcej
20.

Ocena ruchu turystycznego w gminie Szczecin – bariery rozwoju

12 (279-290) Bartłomiej Przybyła, Bogusław Stankiewicz Więcej
21.

Rola mediów w propagowaniu turystyki i rekreacji

12 (291-302) Marlena Prochorowicz Więcej