Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-07
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 1/2017 (85)
Struktura kapitału w małopolskich spółkach giełdowych i jej wpływ na ich wyniki
(Capital Structure Of The Public Companies From Malopolska And Its Influence On Their Results)

Authors: Sławomir Lisek
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Rolniczo - Ekonomiczny Katedra Statystyki i Ekonometrii
Keywords: capita capital structure public companies results of activity
Year of publication:2017
Page range:9 (71-79)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – Investigation how companies from Małopolska prefer to build their capital structure. Is their capital structure depend on their quantity? Have their structure influence on results? Design/methodology/approach – Financial ratios and statistical analysis. Findings – Companies prefer to use own capital. It doesn’t depend on their quantity. It haven’t influence on results. Originality/value – Verification how research achievement are used in economics performance.
Download file

Article file

Bibliography

1.Duliniec, A. (2015). Wybór źródeł finansowania optymalna struktura kapitału w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 855. Finanse, Rynki Finansowe i Ubezpieczenia, 74 (2), s. 73–82. Pobrane z: www.wneiz.pl/frfu.
2.Jerzmanowskiej, M. (red.) (2004). Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
3.Piasecki, M. (2015). Kształtowanie wyników finansowych a wielkość zaciągniętego kapitału obcego spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854. Finanse, Rynki Finansowe i Ubezpieczenia, 73, s. 219–228. Pobrane z: www.wneiz.pl/frfu.