Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-21
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 1/2017 (85)
Trade Credit in the Financial Structure of Polish Companies

Authors: Sławomir Górczyński
Keywords: trade credit financial structure of company
Data publikacji całości:2017
Page range:12 (255-266)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – The aim of this paper is to analyse the changes in the financial structures of companies in different sectors in the years 2010–2014. Methodology – In the research the data published by GUS (Polish Central Statistical Office) were used. Findings – The share of the trade credit in the finances of companies is changing slowly and is a big part of a firm’s budgets.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adams, P.D., Wyatt, S.B., Kim, Y.H. (1992). A contingent claims analysis of trade credit. Financial Management, 21 (3).
2.Atanasova, C. (2008). Access to institutional finance and the use of trade credit. Financial Management, 36 (1), 49.
3.Burkart, M., Ellingsen, T. (2004). In kind finance: a theory of trade credit. American Economic Review, 94 (3).
4.Chenga, N.S., Pikeb, R. (2003). The trade credit decision of UK firms. Managerial and Decision Economics, 24 (6/7).
5.Cuñat, V. (2007). Trade Credit: Suppliers as Debt Collectors and Insurance Providers. The Review of Financial Studies, 20 (2).
6.Ferris, J.S. (1981). A transaction theory of trade credit use. The Quarterly Journal of Economics, 96 (2).
7.Fisman, R., Love, I. (2003). Trade-credit, financial intermediary development, and industry growth. Journal of Finance, 58 (1).
8.Górczyński, S. (2014). Motywy i czynniki rozwoju kredytu handlowego w małych i średnich przedsiębiorstwach. In: D. Nowak (ed.), Wybrane problemy współpracy i współdziałania przedsiębiorstw (pp. 147–155). Kalisz: Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.
9.Kreczmańska-Gigol, K. (2014). Kredyt kupieki. In: J. Szlęzak-Matusewicz, P. Felis (eds.), Finansowanie przedsiębiorstw: ujęcie teoretyczno-praktyczne (pp. 149–165). Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
10.Kubiak, J. (2000). Znaczenie źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstw Handlowych. Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku (pp. 193–202). Materiały konferencyjne, Poznań, 14–17 września 2000 r. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
11.Łuczka, T. (2000). Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro- i makrootoczenia. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
12.Macias, J. (2012). Nowe formy relacji międzyorganizacyjnych przedsiębiorstw. Problemy Jakości, 44, 6–11.
13.Nowak, D., Górczyński, S. (2017). Motywy i czynniki rozwoju kredytu handlowego w małych i średnich przedsiębiorstwach.
14.Peterson, M.A., Rajan, R.G. (1997). Trade credit: theories and evidence. The Review of Financial Studies, 10 (3).