Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-25
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 1/2017 (85)
Aspekty środowiskowe w raportach zintegrowanych wybranych grup kapitałowych – wyniki badań
(Environmental Aspects In Integrated Reports Of Selected Capital Gr oups – Findings Of Research)

Authors: Hanna Sikacz
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu / Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny
Keywords: integrated report CSR The GRI Sustainability Reporting Guidelines environmental indicators capital group
Data publikacji całości:2017
Page range:14 (299-312)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – The purpose of the study is to assess the quality of environmental information in leading integrated reports published by capital groups in Poland. The indicators that have been chosen for the study are in accordance with the GRI guidelines. Design/methodology/approach – The study selected several integrated reports of capital groups that are seen as socially responsible. A detailed analysis (quantitative and qualitative) of the content of the reports helped provide more common conclusions. The study used the method of induction. Findings – Integrated reporting in its present form is mainly marketing practice. Developed by leading capital groups in Poland integrated reports are difficult to compare with each other, even if they are based on the same guidelines. The large volume of reports because of refers to certain extensive parts of text within individual environmental indicators hinders the readability of published material. In addition, reporting of environmental indicators is a partial. The credibility of the presented reports cannot be confirmed in all cases, and if it can be confirmed, is limited. These findings raise doubts about the usefulness of reports for stakeholders. Originality/value – The publication is one part of the three part series of articles devoted to a detailed analysis of reports leading integrated capital groups. Discussion on the quality of these reports can contribute indirectly to improving the readability and comparability of reporting, and consequently their greater usability.
Download file

Article file

Bibliography

1.Deklaracja Milenijna (2000). ONZ.
2.Deklaracja z Rio de Janeiro w sprawie środowiska i rozwoju (1992). ONZ.
3.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r.
4.Dziesięć zasad inicjatywy ONZ Global Compact (2000). ONZ.
5.Piskalski, G. (2015). Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskich realiach. Teoria a praktyka. Raport z monitoringu społecznej odpowiedzialności największych polskich firm. Warszawa: Fundacja CentrumCSR.PL.
6.Raport Zintegrowany Grupy Azoty (2015). Pobrane z: http://grupaazoty.com/doc/1e487f6c/raport_zintegrowany_grupa_azoty_za_2014.pdf (17.12.2016).
7.Raport Zintegrowany Grupy Orlen (2015). Pobrane z: http://www.raportzintegrowany2015.orlen.pl (17.12.2016).
8.Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź SA (2015). Pobrane z: http://kghm.com/pl/zrownowazony-rozwoj/raporty-i-zasoby (17.12.2016).
9.Raport Zintegrowany Lubelski Węgiel Bogdanka SA (2015). Pobrane z: http://ri.lw.com.pl/czytaj-aktualnosc/2594/lw-bogdanka-opublikowala-raport-zintegrowany-za-2015-r- (17.12.2016).
10.Raport Zintegrowany Tauron (2015). Pobrane z: http://raport2015.tauron.pl (17.12.2016).
11.Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości.
12.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2016, poz. 1047).
13.Wytyczne dotyczące raportowania G4. Podręcznik stosowania wytycznych (2016). Amsterdam: GRI.
14.Wytyczne dotyczące raportowania G4. Zasady raportowania i wskaźniki (2016). Amsterdam: GRI.
15.Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych (2011). OECD.
16.Wytycznych dotyczące biznesu i praw człowieka. Wdrażanie dokumentu ramowego ONZ „Chronić, Szanować i Naprawiać”(2011). ONZ.
17.Zintegrowany Raport Roczny Grupa LOTOS SA (2015). Pobrane z: http://odpowiedzialny.lotos.pl/32/nasza_odpowiedzialnosc/raportowanie (17.12.2016).
18.Zintegrowany Raport Roczny Krajowa Spółka Cukrowa SA (2013). Pobrane z: http://docplayer.pl/3178037-Krajowa-spolka-cukrowa-s-a.html (17.12.2016).
19.Zintegrowany Raport Roczny Pelion (2015). Pobrane z: http://raport2015.pelion.eu (17.12.2016).