Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-42
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 1/2017 (85)
Finansowanie wykupu akcji poprzez obligacje strukturyzowane – case study IPO 3D SA
(Financing Sh ares Repurchase Thr ough Structured Bonds – Case Study IPO 3D SA)

Authors: Kamil Gemra
Szkoła Główna Handlowa
Keywords: structured products Warsaw Stock Exchange public issue bonds
Year of publication:2017
Page range:8 (521-528)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – An attempt to answer the question whether structured bonds can be used in indirect corporate financing. Research methodology – The study is based on a case study method and contains elements of secondary data analysis. Findings – The offer of bonds captured the investor’s attention. On the basis of that fact we can assume that other issuers will follow the same path. Structured products will create a possibility of interesting investments and on the other hand they can be used in indirect corporate financing. Originality/value – article describes relatively new transaction, which took place in Autumn of 2016. It shows new solution in financial market in Poland.
Download file

Article file

Bibliography

1.Dyduch, M. (2013). Bankowe papiery wartościowe strukturyzowane. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
2.Gemra, K. (2016a). Bezprospektowa emisja obligacji jako źródło finansowania firm z sektora MŚP. W: J. Grzywacz (red.), Źródła finansowania działalności rozwojowej przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
3.Gemra, K. (2016b). Publiczna emisja obligacji źródłem finansowania przedsiębiorstwa typu start-up – case study Zortrax SA. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 10, 76–89.
4.Hadaś-Dyduch, M. (2014). Zysk zakończonych produktów strukturyzowanych w formie obligacji strukturyzowanej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 804. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 67.
5.Mokrogulski, M., Sepielak, P. (2010). Produkty strukturyzowane w Polsce w latach 2000–2010. Warszawa: Wydawnictwo Komisji Nadzoru Finansowego.