Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 1/2017 (85)
Why do Firms Issue Convertible Bonds with a High Initial Conversion Premium?

Authors: Damian Kaźmierczak
Uniwersytet Łódzki
Year of publication:2017
Page range:0 (0-0)

Additional information

Artykuł został wycofany przez redakcję.