Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.86-28
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2/2017 (86)
Leasing operacyjny jako alternatywa najmu na polskim rynku nieruchomości komercyjnych
(OPERATING LEASE - AN ALTERNATIVE TO RENTAL ON THE POLISH COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET)

Authors: Iwona Foryś
Uniwersytet Szczeciński

Mirosław Górski
Kancelaria prawno-podatkowa
Keywords: rental real estate operating lease
Year of publication:2017
Page range:14 (339-352)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – The aim of the study is to specify the advantages and disadvantages of both contracts because of their different formal, legal and tax criteria, which encourage real estate market operators to choose one of these forms to control property for their business purpose needs. Design/Methodology/approach –Comparative analysis – The article describes two legal contract instances used in commercial real estate: lease and operating lease. The time, form, mode to procure an agreement and also socio-economic functions of legal institutions are taking into consideration. For this purpose, it presents and analyses the activity of providers in Poland, real estate leasing. Findings - The study has shown that the operating lease is in the current state of the law significantly safer and financially more attractive offer for those entities who intend to make use of the commercial real estate belonging to third parties. This applies both to the legal and tax environment of leasing in Poland. Originality/Value – The studies carried out so far concerned mainly the lease of fixed assets other than real estate. A comprehensive analysis of the operating lease in the context of the lease under the Polish legal and tax conditions has been carried out for the first time. The results obtained have also a very practical dimension for the economic operators.
Download file

Article file

Bibliography

1.Ciszewski J. red. (2013). Kodeks cywilny. Komentarz, LexisNexis, Warszawa.
2.Doliwa A. (2010). Najem lokali komentarz, C.H. BECK Warszawa.
3.Foryś I. red. (2015). Najem na rynku nieruchomości, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
4.Górski M. (2014). Obrót nieruchomościami, wyd. Difin, Warszawa.
5.Kidyba A. (2010). Prawo handlowe, CH Beck, Warszawa.
6.Kidyba A. red. (2014). Kodeksowe umowy handlowe, Wolters Kluwer ,Warszawa.
7.PGW działalność przedsiębiorstw leasingowych (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014). GUS, Warszawa.
8.Piechnik L. (2014). Umowa tzw. leasingu operacyjnego wykształcona w krajowej praktyce obrotu gospodarczego, Palestra. Pismo adwokatury polskiej, Nr 3–4 (marzec–kwiecień), s. 126–136.
9.Radwański R. (2002), Prawo cywilne część ogólna, CH Beck, Warszawa.
10.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).
11.Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późniejszymi zmianami).
12.Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami).
13.White E. (2016). Global Leasing Report, White Clarke Group.