Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.86-33
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2/2017 (86)
Stopy zwrotu indeksów giełdowych na GPW w Warszawie i ich zmienność a wolumen obrotu akcjami – analiza zależności
(CAUSALITY ANALYSIS BETWEEN RETURN RATES / RETURN RATES VOLATILITY AND TRADING VOLUME OF SELECTED INDICES OF WARSAW STOCK EXCHANGE)

Authors: Ewa Widz
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Keywords: volume volatility rates of return WSE indexes Granger’s causality
Year of publication:2017
Page range:12 (401-412)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – to examine the occurrence of Granger causality between return rates or return rates volatility and trading volume of selected indices of the Warsaw Stock Exchange. Design/Methodology/approach – the analysis of the Pearson correlation coefficients, the Granger causality-in-mean test. Findings – the poor correlation between return rates / return rates volatility and trading volume of analyzed indices, the occurrence of the Granger causality from stock returns and stock returns volatility to trading volume of the WIG and mWIG40 indices, the lack of the causal relationship between return rates / return rates volatility and the volume of the WIG20 and sWIG80 indices. Originality/value – the absence of such analysis on the Polish market.
Download file

Article file

Bibliography

1.Hiemstra, C., Jones, J.D. (1994). Testing for linear and nonlinear Granger causality in the stock price-volume relation. Journal of Finance, Vol. 49, No. 5, 1639–1664.
2.Charemza, W., Deadman, D. (1997). Nowa ekonometria. Warszawa: PWE.
3.Karpoff, J.M. (1987). The relation between price changes and trading volume: A survey. Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 22, 109–126.
4.Kufel, T. (2011). Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL. Warszawa: PWN.
5.Lee, B.S., Rui, O.M. (2002). The dynamic relationship between stock returns and trading volume: Domestic and cross-country evidence. Journal of Banking and Finance, Vol. 26 (1), 51–78.
6.Maddala, G.S. (2008). Ekonometria. Warszawa: PWN.
7.Marcinkiewicz, E. (2010). Badanie przyczynowości w relacji cena – wolumen na przykładzie kontraktów terminowych na indeks WIG20. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 616, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 29, 479–488.
8.Osińska, M. (2008). Ekonometryczna analiza zależności przyczynowych. Toruń: Wydawnictwo UMK.
9.Rambeza, J., Przekota, G., Szczepańska-Przekota, A. (2008). Analiza powiązań między indeksami giełdowymi i wielkością obrotów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank i Kredyt. Rynki i Instytucje Finansowe, 61–69.
10.Rogalski, R.J. (1978). The Dependence of Prices and Volume. Review of Economics and Statistics, Vol. 60, 268–274.
11.Smirlock, M., Starks, L.T. (1988). An Empirical Analysis of the Stock Price-Volume Relationship. Journal of Banking and Finance, Vol. 12 (1), 802–816.
12.Syczewska, E. (2014). Przyczynowość w sensie Grangera – wybrane metody. Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, Tom XV/4, 169–180.
13.Wójtowicz, T. (2008). Wpływ wielkości obrotów na ocenę warunkowej wariancji stóp zwrotu akcji na GPW w Warszawie. Rynek Kapitałowy – skuteczne inwestowanie. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 10, 685–696.