Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.90-03
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 6/2017 (90)
Wartość wewnętrzna jako determinanta procesu decyzyjnego w ujęciu behawioralnym
(The Intrinsic Value as a determinant of the decision process in behavioural approach)

Authors: Sebastian Majewski
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Agnieszka Majewska
Uniwerystet Szczeciński
Keywords: behavioural finance intrinsic value stocks’ valuation
Year of publication:2017
Page range:14 (37-50)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – this article concerns an important problem – the compatibility of investors’ expectations about the real value of share and its intrinsic value taken from some valuation models. Looking for the perfect model is not a goal of behavioural finance approach, often this goal is looking for some distortions that causes these values are not compatibility. Thus it can be argued that this value does not exist or is temporary and illusive. This article is a trial of verifying of intrinsic value’s existing in the real world. Design/methodology/approach – this papers uses the available literature in the field of behavioral finance, which refers to the analyzed problem. Also commonly known classic models of valuation of shares are used in this research. Findings – the result of the study is to indicate on existing of McGoun’s paradox on the Polish capital market. Originality/value – the added value of the work is the first attempt of identification of existing of McGoun’s effect in Poland
Download file

Article file

Bibliography

1.Banz, R.W. (1981). The Relationship Between Return and Market Value of Stocks. Journal of Financial Economics, 103–126.
2.Becker, G. (1990). Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. Warszawa: PWN.
3.Beninga, S.Z., Sarig, O.H. (2000). Finanse przedsiębiorstw. Metody wyceny. Warszawa: WIG Press.
4.Cornell, B. (1999). Wycena spółek. Metody i narzędzia efektywnej wyceny. Warszawa: Liber.
5.Fama, E.F., French, K.R. (1998). Value versus Growth: The International Evidence. Journal of Finance, 53 (6), 1975–1999.
6.Graham, B. (1973). The Intelligent Investor. New York: Harper & Row.
7.Hofstede, G. (2000). Kultury i organizacje. Warszawa: PWE.
8.Hozer, J. (red.) (1997). Ekonometria. Szczecin: Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój, Katedra Ekonometrii i Statystyki.
9.Jajuga, K., Jajuga, T. (1999). Inwestycje. Warszawa: PWN.
10.Jones, C.P., Rendleman, R.J. Jr., Latané H.A. (1985). Earnings Annoucements: Preand Post-Responses. Journal of Portfolio Management, 11 (3), 28–32.
11.Kahneman, D., Tversky, A. (1974). Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases. Science, New Series, 185 (4157), 1124–1131.
12.McGoun, E. (2007). Intrinsic Value in Financial Markets. International Journal of Monetary Economics and Finance, 1 (1), 45–56.
13.Majewski, S. (2007). Czy w budownictwie występuje efekt „bańki spekulacyjnej”? W: P. Karpuś, J. Węcłąwski (red.), Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego. Lublin: Wyd. UMCS.
14.Majewski, S. (2010). Obciążenia poznawcze w procesie korzystania z zależności na rynkach papierów wartościowych. Wrocław: Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek nr 117.
15.Panfil, M., Szablewski, A. (red.) (2008). Metody wyceny spółki. Warszawa: Poltext.
16.Rendleman, R.J. Jr., Jone,s Ch.P., Latané, H.A. (1982). Empirical Anomalies Based on Unexpected Earnings and the Importance of Risk Adjustments. Journal of Financial Economics, 10 (3), 269–287.
17.Sokołowski, A. (2004). O niewłaściwym stosowaniu metod statystycznych. StatSoft Polska.
18.Shiller, R.J. (2000). Irrational Exuberance. New York: Broadway Books.
19.Szablewski, A., Tuzimek, R. (red.) (2008). Wycena i zarządzanie wartością firmy. Warszawa: Poltex.
20.Thaler, R.H. (1999). Mental Accounting Matters. Journal of Behavioral Decision Making, 12, 183–206.
21.Tyszka T., (red.) (2004). Psychologia ekonomiczna. Gdańsk: GWP.
22.Zaleśkiewicz, T. (2003). Psychologia inwestora giełdowego. Wprowadzenie do behawioralnych finansów. Gdańsk: GWP.