Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-28
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2/2016
Ujmowanie kosztów działalności na potrzeby zarządzania zakładem pielęgnacyjno-opiekuńczym
(Recognition of Cost of Running Health Care Center for the Management Purposes)

Authors: Roman Kotapski
Keywords: health care center operational costs
Data publikacji całości:2016
Page range:10 (267-276)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – the presentation of recognition of cost of running health care center for the management purposes and creation of cost of running such facilities’ budgets. Design/Methodology/Approach – the internal documents of center under examination were used in this paper. The research of Polish literature in the area recognition of cost of healthcare institutions was conducted. The writer’s implementations of budgeting sys-tem and corporate chart of accounts were used in this paper. Findings – there were indicated significant cost groups of cost of running such facility that should enable more efficient management. This indication was done based on conducted analysis of processes and costs of facility under examination. Originality/Value – the writer’s own cost recognition for health care center was presented. This model was verified during writer’s own implementation of budgeting system.
Download file

Article file

Bibliography

1.Chalastra, M. (2013). Jak dostosować rachunek kosztów rzeczywistych do wymogów budżetowania w szpitalu. Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 12.
2.Hass-Symotiuk M. (red.). (2008). Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zakładów opieki zdrowotnej. Gdańsk: Wyd. ODDK.
3.Kotapski, R. (2013). Implementing a hospital budget as an element of changes in its management. Economics, 92 (3) Suplement A. Vilno: Vilnius University.
4.Kotapski, R. (2014). Jakie są koszty działalności oddziału szpitalnego. Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 9.
5.Kotapski, R. (2014a). Identyfikacja kosztów działalności szpitala i ich ewidencja na przykładach szpitali publicz-nych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 70.
6.Kotapski, R. (2016). Jakie są koszty działalności izby przyjęć w szpitalu. Controlling i Zarządzanie, 2 (10).
7.Kotapski, R. (2016a). Koszty leczenia pacjenta a rachunek kosztów szpitala. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 79.
8.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. Dz.U. poz. 731.
9.Stępniewski, J. (2008). Strategia, finanse i koszty szpitala. Warszawa: Wyd. ABC a Wolter Kluwer business.
10.Świderska, G.K., Pielaszek, M. (2015). Rachunkowość zarządcza w podmiotach leczniczych. Warszawa: Wyd. ABC a Wolter Kluwer business.
11.Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Dz.U. 2011, nr 112, poz. 654.
12.Warelis, A. (2009). Wiarygodność informacyjna rachunku kosztów w zakładzie opieki zdrowotnej. W: Problemy współczesnej rachunkowości. Warszawa: Wyd. SGH.