Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-49
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 4/2016
Zastosowanie opcji walutowych w kontekście norm prawnych obowiązujących w okresie kryzysu finansowego
(The Use of Currency Options in the Context of Legal Norms in Force During the Financial Crisis)

Authors: Tadeusz Czarnota
Keywords: bank enforcement title currency option MiFID
Year of publication:2016
Page range:7 (593-599)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the research in this article focuses on the analysis of existing legal norms in the context of the use of forward foreign exchange instruments. Hypothesis contains in a definition of currency options use by financial institutions in the period before the world financial crisis which could expose on the company and cause an unlimited risk of loss. Considerations conducted by the author of the article focuses on the identification of the essence of hedging instruments and its application on the market. An author pays attention on legal norms, which usage should reduce the risk of loss in a business, and should enable the correct understanding of the used instrument nature in terms of the concluded agreements.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adamus R. (2009). Wybrane problemy prawne związane z umowami opcji walutowych. Jurysta, 1.
2.Arystoteles (2011). Polityka. Tłum. L. Piotrowicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Biegański M., Janc A. (red.) (2001). Hedging i nowoczesne usługi finansowe. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
4.Gil Z. (2001). Zarządzanie ryzykiem i antyryzykiem w działalności gospodarczej i społecznej. Kraków: Wydawnictwo AGH.
5.Jajuga K. (2006). Giełdowe instrumenty pochodne. Warszawa: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
6.Jajuga K. (2007). Podstawy inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych. Warszawa: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
7.Jajuga K., Jajuga T. (1998). Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Kudła J. (2009). Instrumenty finansowe i ich zastosowanie. Warszawa: Wydawnictwo Key Text.
9.Williams A.C., Smith M.L., Young P.C. (2002). Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Włodyka S. (2006). Prawo umów handlowych. W: S. Włodyka (red.), System Prawa Handlowego. T. 5 (s. 109–114). Warszawa: C.H. Beck.