Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/1-15
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 5/2016
Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych umów zbycia przedsiębiorstwa (artykuł dyskusyjny)
(Tax on Civil Law Transactions on Contracts of Sale of Company (Discussion Article))

Authors: Stefan Babiarz
Year of publication:2016
Page range:13 (163-175)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

A company is not a thing, but an organized collection of intangible and tangible assets. As such, it is not subject to taxes on civil law transactions. The aforementioned tax is applicable only to separate things and material rights included in it, if the ownership of the said things and material rights is transferred under an agreement. The penalty tax rate, i.e. the highest specified in Art. 7 par. 3 point 1 of the Act on civil law transactions, applies only to things and material rights that have not been specified and assigned a tax rate in the agreement or declaration (declarations), but are subject to the tax. It is unacceptable to use this provision to tax an agreement to sell an entire company, if in reality it includes material rights not subject to the tax.
Download file

Article file

Bibliography

1.Chustecka, K. (2012). Podatek od czynności cywilnoprawnych od umów darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań. NPN, 3, 95–105.
2.Derejko-Kotowska, M. (2008). Polemika z Marcinem Pankiem, Autorem artykułu „Funkcja destrukcyjna podatku na przykładzie podatku od czynności cywilnoprawnych od sprzedaży przedsiębiorstwa. PP, 6, 24–27.
3.Gniewek, E. (red.). (2013). Prawo rzeczowe.T. 3. Warszawa: C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN.
4.Grzybowski, S. (red.). (1985). System prawa cywilnego. Część ogólna. Wrocław–Warszawa: Zakąłd Narodowy im. Ossolińskich.
5.Ignatowicz, J. (1977). Prawo rzeczowe. Warszawa: PWN.
6.Ignatowicz, J. (2000). Prawo rzeczowe. Warszawa: PWN.
7.Jamroży, A. (2004). Sprzedaż przedsiębiorstwa a podatki od obrotu. Radca Prawny, 1, 60–61.
8.Krempa, S. (2002). Skutki podatkowe sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (2). PP, 9, 23–28.
9.Michna, M., Pustuł, J. (2003). Sprzedaż przedsiębiorstwa spółki a podatek od czynności cywilnoprawnych. NPN, 2, 63.
10.Niestrzębski, D. (2001). Opłata skarbowa od umowy sprzedaży przedsiębiorstwa. PP, 1.
11.Norek, E. (2007). Przedsiębiorstwo w obrocie gospodarczym. Warszawa: LexisNexis.
12.Ofiarski, Z. (2009). Komentarz do art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Warszawa: 2009.07.01, Lex/el.
13.Oleszko, A. (2012). Akty notarialne. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
14.Oleszko, A. (2014). Sposoby sprostowania omyłkowego oznaczenia ewidencyjnego nieruchomości bądź udziału w niej w akcie notarialnym. Rejent, 6, 136–148.
15.Panek, M. (2008). Funkcja destrukcyjna podatku na przykładzie podatku od czynności cywilnoprawnych od sprzedaży przedsiębiorstwa. PP, 6, 24–28.
16.Panek, M. (2008). Replika na zamieszczoną powyżej polemikę autorstwa Moniki Derejko-Kotowskiej. PP, 9, 28–29.
17.Pełczyński, M. (2000). Zbycie przedsiębiorstwa. Zawieranie umowy, orzecznictwo, wzory. Warszawa: C.H. Beck.
18.Safjan, M. (red.). (2012). Prawo cywilne – część ogólna. T. 1. Warszawa: C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN.
19.Wolter, A. (1967). Prawo cywilne. Zarys części ogólnej. Warszawa: PWN.
20.Wronkowska, S., Zieliński, M. (1993). Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych. Warszawa: Wyd. URM.