Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 5/2016

Year of publication:2016
# Title Page range Authors Actions
1.

Czynniki kształtujące dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce na tle państw Unii Europejskiej


(Factors Affecting the Corporate Income Tax Revenues in Poland Against EU Countries)
9 (11-19) Adam Adamczyk More
2.

Uwagi na tle pewności i bezpieczeństwa polskiego i unijnego prawa podatkowego


(Comments on Safety and Certainty of Polish and EU Tax Law)
10 (21-30) Łukasz Dubiński More
3.

Przestępstwa podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług w świetle analiz organów podatkowych oraz własnych badań empirycznych


(Tax Crimes in the Field of Value Added Tax as Shown by the Tax Organs and Self Conducted Empirical Analysis)
11 (31-41) Monika Pasternak-Malicka More
4.

Sprawność fiskalna podatków dochodowych


(Fiscal Efficiency of Income Taxes)
11 (43-53) Michał Sosnowski More
5.

Aspekty fiskalne zasady poboru akcyzy w kraju przeznaczenia


(Fiscal Aspects of the Principle of Excise Duty Collection in the Country of Destination)
10 (55-64) Edyta Sygut More
6.

Rola systemu podatkowego w procesie zwiększania innowacyjności polskich przedsiębiorstw


(The Role of the Tax System in the Process of Increasing the Innovativeness of Polish Enterprises)
12 (65-76) Arkadiusz Żabiński More
7.

Klauzule antyabuzywne w międzynarodowym unikaniu opodatkowania


(Anti-abuse Rules in International Tax Evasion)
8 (79-86) Szymon Bryndziak More
8.

Strategia podatkowa szansą na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa


(Tax Strategy as an Opportunity to Improve Competitiveness of the Company)
9 (87-95) Paulina Dębniak More
9.

Nowe oblicze optymalizacji podatkowej w Polsce


(The New Face of Tax Optimization in Poland)
11 (97-107) Jolanta Iwin-Garzyńska More
10.

Kategoria małego podatnika w strategii podatkowej przedsiębiorstwa


(Category of Small Taxpayer in the Corporate Tax Strategy)
10 (109-118) Magdalena Jarczok-Guzy More
11.

Wykorzystanie zagranicznego zakładu w międzynarodowym planowaniu podatkowym


(The Use of a Foreign Permanent Establishment in International Tax Planning)
9 (119-127) Lidia Peretiatkowicz More
12.

Współpraca w ramach „wspólnego przedsięwzięcia” – wybrane problemy podatkowe1


(Cooperation in the “Joint Undertaking” Form – Selected Tax Issues)
11 (129-139) Agnieszka Sobiech More
13.

Zarządzanie podatkami w aspekcie ulgi na nowe technologie


(Tax Management in the Context of Tax Relief on New Technologies)
9 (141-149) Marcin Stępień More
14.

Obszary optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw


(The Areas of Entrepreneurs Tax Optimization)
9 (151-159) Andrzej Stolarski More
15.

Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych umów zbycia przedsiębiorstwa (artykuł dyskusyjny)


(Tax on Civil Law Transactions on Contracts of Sale of Company (Discussion Article))
13 (163-175) Stefan Babiarz More
16.

Skutki udzielania ulg, umorzeń i zwolnień przez organy podatkowe gmin


(The Effects of Granting Tax Credit, Remission and Redundancies by the Tax Authorities of Municipalities)
11 (177-187) Beata Zofia Filipiak More
17.

Konsekwencje ustalania stawki podatku VAT przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego


(The Consequences of Deciding of VAT Rate by Purchaser in Public Procurment)
11 (189-199) Elżbieta Jędruczyk, Magdalena Kupraszewicz More
18.

Pozycja procesowa doradcy podatkowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym po nowelizacji ustawy proceduralnej


(The Procedural Position of Tax Advisor in the Administrative Court Proceedings After the Amendment of Procedural Act)
8 (201-208) Jolanta Wilk More