Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-05
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 5/2017
Ocena możliwości obniżania jednostkowego kosztu produkcji zakładu górniczego na wybranym przykładzie
(ESTIMATION OF POSSIBILITIES OF DECREASING THE MINE UNIT PRODUCTION COST ON A SELECTED EXAMPLE)

Authors: Roman Magda
AGH w Krakowie
Keywords: cost management; mine production costs; unit production cost
Year of publication:2017
Page range:10 (69-78)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – quantitative estimation of possibilities of decreasing unit production cost on an example of a coal mine. Design/methodology/approach – analytical modelling of the mine unit production cost. Findings – estimation of possibilities of decreasing the mine unit production cost. Originality/value – presentation of the results of analytical investigations focused on decreasing the mine unit production cost together with an example of practical calculations.
Download file

Article file

Bibliography

1.Magda, R. (2016). O możliwościach obniżania jednostkowego kosztu produkcji zakładu górniczego w świetle badań analitycznych. Przegląd Górniczy, 8.
2.Magda, R., Tinc, M. (2015). Ocena możliwości obniżenia kosztu jednostkowego wydobycia węgla poprzez wydłużenie czasu pracy zakładu górniczego z pięciu do sześciu dni w tygodniu. Przegląd Górniczy, 8.
3.Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Tinc, M. (2016). Analiza potencjalnych możliwości obniżenia jednostkowego kosztu własnego wydobycia w kopalni węgla kamiennego. AGH Kraków, praca magisterska, niepublikowana.
5.www.wnp.pl (23.02.2017). Polskie kopalnie straciły średnio prawie 7 zł na każdej tonie węgla. Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości.