Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-37
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017
Raportowanie zintegrowane w badaniach naukowych – analiza bibliometryczna

Autorzy: Ewa Różańska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Łukasz Matuszak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: analiza bibliometryczna HistCite raportowanie zintegrowane sprawozdawczość korporacyjna sprawozdawczość zintegrowana
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:12 (383-394)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Ocena koncepcji raportowania zintegrowanego jako nowego obszaru badań naukowych w rachunkowości przy wykorzystaniu analizy bibliometrycznej publikacji naukowych indeksowanych w bazie Web of Science w latach 1945–2017. Metodologia badania – W ramach metody bibliometrycznej przeprowadzono analizę liczby publikacji oraz liczby cytowań posiłkując się programem HistCite, który jest narzędziem dedykowanym do tego typu analiz. Wynik – Analiza pozwoliła ocenić jaka jest aktywność badawcza oraz na jakim etapie rozwoju znajdują się badania w obszarze raportowania zintegrowanego, a także zidentyfikować publikacje mające kluczowe znaczenie dla tego obszaru badań. Wyniki analizy bibliometrycznej potwierdzają tezę, że raportowanie zintegrowane jest nowym i bardzo intensywnie rozwijającym się obszarem badawczym rachunkowości. Oryginalność/wartość – Przeprowadzone badanie dotyczące raportowania zintegrowanego w oparciu o zaprezentowaną metodologię jest, wedle najlepszej wiedzy autorów, pierwszym w Polsce tego typu badaniem. W założeniu autorów zastosowanie rygoru metodycznego w badaniu literaturowym w obszarze raportowania zintegrowanego wpływa na jakość wniosków, a dalej ma się przyczynić do poprawności stawianych hipotez czy interpretacji badań empirycznych podejmowanych w tym obszarze. Ograniczeniem badania jest między innymi zawężenie zbioru publikacji, będącego przedmiotem analizy do jednej bazy danych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adams, C.A. (2015). The International Integrated Reporting Council: A Call to Action. Critical Perspectives on Accounting, 27, 23–28.
2.Adams, S., Simnett, R. (2011). Integrated Reporting: An Opportunity for Australia’s Not-for-Pro t Sector. Aus- tralian Accounting Review, 21 (3), 292–301.
3.Brown, J., Dillard, J. (2014). Integrated Reporting: On the Need for Broadening out and Opening up. Accounting Auditing & Accountability Journal, 27 (7), 1120–1156.
4.Cheng, M., Green, W., Conradie, P., Konishi, N., Romi, A. (2014). The International Integrated Reporting Framework: Key Issues and Future Research Opportunities. Journal of International Financial Management & Accounting, 25 (1), 90–119.
5.Daub, C.H., Karlsson, Y. (2006). Corporate Sustainability Reporting – Evidence from the First Swiss Benchmark Survey. Sustainability Accounting and Reporting, 21, 557–579.
6.Eccles, R.G., Krzus, M.P., Ribot, S. (2015). Meaning and Momentum in the Integrated Reporting Movement. Journal of Applied Corporate Finance”, 27 (2), 8–17.
7.Flower, J. (2015). The International Integrated Reporting Council: A Story of Failure. Critical Perspectives on Accountin, 27, 1–17.
8.Haller, A., van Staden, C. (2014). The Value-added Statement – An Appropriate Instrument for Integrated Reporting. Accounting Auditing & Accountability Journal, 27 (7), 1190–1216.
9.Higgins, C., Stubbs, W., Love, T. (2014). Walking the Talk(s): Organisational Narratives of Integrated Reporting. Accounting Auditing & Accountability Journal, 27 (7), 1090–1119.
10.Klincewicz, K., Żemigała, M., Mijal, M. (2012). Bibliometria w zarządzaniu technologiami i badaniami naukowymi. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
11.Lotka, J. (1926). The Frequency Distribution of Scienti c Productivity. Journal of the Washington Academy of Sciences, 16 (12), 366–370.
12.Słownik terminologiczny informacji naukowej (1979). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
13.Stubbs, W., Higgins, C. (2014). Integrated Reporting and Internal Mechanisms of Change. Accounting Auditing & Accountability Journal, 27 (7), 1068–1089.
14.Thomson, I. (2015). ‘But does sustainability need capitalism or an integrated report’ a Commentary on ‘The International Integrated Reporting Council: A Story of Failure” by Flower, J. Critical Perspectives on Accounting, 27, 18–22.